👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk Verksamhet, Musik, Hösten 2017

Skapad 2017-09-12 16:37 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 7 – 9 Estetisk verksamhet
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • Sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang.
 • Kombinera musik med andra uttrycksformer.
 • Lyssna på musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer.
 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga och din kunskap att:

- Delta i att spela på olika sträng-, tangent- och slaginstrument.

-  Delta i samtal kring musikens ljudnivå, utformning, likheter och skillnader.

- Vara aktiv på lektionerna.

- Bidra med egna åsikter och tankar.


Hur ska det bedömas?
Du visar vad du kan när vi arbetar på lektionerna, både när vi utövar instrumentspel och när vi har samtal kring musik.

 

Undervisning och arbetsformer

 

Detta kommer vi bland annat arbeta med: 

- Vi använder läroböcker, instrument och film.

- Vi arbetar enskilt och i grupp.

- Vi arbetar med digitalt läromedel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  7-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  7-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  7-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  7-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  7-9