👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga en grund 3.0

Skapad 2017-09-12 16:48 i Älvseredsskolan Falkenberg
Tio veckors grundkurs i svenska.
Grundskola 3 Svenska
Svenska är grunden för allt skolarbete - här bygger vi denna grund. En grundkurs helt enkelt..... v. 34-43

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Bedömning - vad och hur

Din läsförmåga ska öka. - läshastigheten och/eller läsförståelsen.
Din skrivförmåga ska öka - handstilen, stavningen, att själv bygga upp en text, meningsbyggnaden i din text.
Din förmåga att muntligt presentera något för en grupp ska öka - mer avslappnat, mindre beroende av papper, bättre kroppsspråk.

Din läshastighet kommer att mätas och jämföras med tidigare tillfällen.

Du kommer att få en speciell skrivuppgift, där du får möjlighet att visa att din skrivförmåga ökar.

Du kommer också att få i uppgift att muntligt presentera något för klassen. 

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få lyssna till högläsning, för att få en gemensam läsupplevelse med dina kamrater.

Du kommer att lästräna själv och med kamrater i "Pojken och Tigern". Det blir tyst läsning, men diskussion i grupp.

Du ska få skrivträna för att kunna bygga dina egna texter, både skönlitterära och faktabaserade. Christer har genomgångar om textuppbyggnad och meningsbyggnad och du jobbar enskilt, men tar ofta hjälp av kamrater för att förbättra dina texter.

Du ska få flera tillfällen till muntliga presentationer, för att få tillfälle att träna och för att känna att du blir tryggare och säkrare. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3