👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklass C Språklig medvetenhet ord - meningar.

Skapad 2017-09-12 16:59 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Dela upp meningar i ord. Vi använder oss av "Språkstegen Trulle" , " Språklekar i förskoleklass" , "Mamma Mu", Bornholmsmodellen etc.
Grundskola F Svenska
Sekvensbilder och meningar

Innehåll

Ord - Meningar

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära . Genom språket utvecklar människor sin idenititet, uttrycker känslor och tankar och får förståelse för hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett modernt samhälle.

En del av den språkliga medvetenheten är att veta vad en mening är. Att bli medveten om att det som låter som en enda lång pratmassa kan delas upp i mindre delar - meningar. Det är bra om barnen blir vana vid ordet mening.

Undervisning / moment

Vi ska skapa dagliga strukturerade och lustfyllda tillfällen för att leka in den språkliga medvetenheten. I lekens form tränas också barnens visuella och auditiva förmåga . Övningarna syftar till att hjälpa barnen att förstå hur en mening är uppbyggd.

Du kommer öva på :

Att berätta en händelse med hjälp av sekvensbilder

Att bilda meningar

Att fråga och svara

Att dela upp meningar i ord

Att räkna ord i meningar

Att dela upp sammansatta ord - ett ord blir två.

Att bygga sammansatta ord - två ord blir ett

Att jämföra ords längd

 

Materiel som vi använder.

Komma på så många ord vi kan på en speciell bokstav.

Ramsor

Föremål till sammansatta ord

Lexia - bygga ord och bygga mening

Bilder

Dator - skriva ord.

Mål till dig som elev

Du får upptäcka att meningar är uppbyggda av ord.

Träna dig på att räkna antalet ord i meningar.

Du får upptäcka sammansatta ord.

Höra skillnad på långa och korta ord.

Du utökar ditt ordförråd

Matriser.

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du har kommit i din språkutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Språklig medvetenhet

Ord - Meningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Språklig medvetenhet
Dela upp/räkna ord i meningar.
Långa - korta ord
Sammansatta ord
Ordförråd/ meningsbyggnad
Har lätt tillgång till sitt ordförråd.
Använder beskrivande ord . Använder prepositioner och adjektiv.
Använder sig av fullständiga meningar.
Kommunikation
Deltar naturligt i samtal med andra.
Berättar i olika sammanhang och ställer frågor.
Beskriver, förklarar och uttrycker egna tankar.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5