👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 5

Skapad 2017-09-12 17:34 i Sandarne skola Söderhamn
Planering för So i åk 5
Grundskola 5 Samhällskunskap Geografi Religionskunskap Historia

Under läsåret har vi arbetat med samtliga so-ämnen; Geografi, Samhällskunskap, Religion och Historia.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Studieteknik
 • Geografi: Norden
 • Urbefolkningen: Samerna
 • Religionerna Kristendom och Judendom
 • Historia: Vasatiden
 • Samhällskunskap: Vad som händer omkring oss (nutidsorientering), Lagar och regler, Kommunikation och information

Hur arbetar vi?

 • Studieteknik - Vi läser om olika tekniker i vårt material, diskuterar, svarar på frågor och ser på filmer.
 • Geografi: Norden - Vi läser i våra Norden-häften, arbetar med tillhörande uppgifter, ser på film om Nordens naturtillgångar och natur och andra faktafilmer. Ni arbetar med de nordiska länderna i grupper och skriver "Min bok om Norden". Vi avslutar Norden med en PP presentation som ni presenterar för varandra i klassen.
 • Urbefolkningen: Samerna - Vi läser i våra samehäften, ser på filmer och diskuterar samt gör en individuell skrivuppgift. 
 • Religionerna: Kristendom och Judendom -  
 • Historia: Under Nordenarbetet undersöker vi de olika ländernas relation till varandra genom historien. Vasatiden - ser på filmer och diskuterar. Ni gör ett text- och bildporträtt om Gustav Vasa och ni gör ett grupparbete om Vasatiden, översikt samt fördjupning och presenterar detta i PP för varandra i klassen. 
 • Samhällskunskap: Vad som händer omkring oss (nutidsorientering), Lagar och regler, Kommunikation och information - Vi läser i häften, ser på filmer, diskuterar och svarar på tillhöranade frågor. Vi väver in samhällskunskapen i Nordearbetet då vi jämför och diskuterar olika länders statsskick och skillnader och likheter i samhället. Under hela läsåret ser vi regelbundet på Lilla aktuellt och svarar på nutidsfrågor. Under vårterminen presenterar ni varsin nyhetsartikel muntligt och skriftligt efter arbetsgång.

Så bedömer jag era kunskaper:

Att ni deltar aktivt i undervisningen och tar ansvar för de uppgifter som presenteras och står på planeringen. Vi lärare följer upp ert arbete genom att se på processen när ni jobbar. Vi följer upp era böcker och inlämningar och tar del av era redovisningar.

 

 

Matriser

Hi Re Sh Ge
Grundmatris Ugglum 1-3

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Geografi
Mål
Samhällskunskap
Mål
Religion
Mål
Historia