👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att arbeta med debattartikel

Skapad 2017-09-12 17:41 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde kommer du att få träna på texttypen argumenterande text. Du kommer att lära dig hur man formulerar argument och motargument samt hur du källhänvisar vad källkritik är för något.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Att arbeta med debattartikel

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Skriva texter
Du kan skriva en debattartikel som har ett ganska varierat språk och som har ett språk som fungerar så att innehållet går fram och är tydligt. Du varierar ditt språk genom att både ha ett enkelt vardagsspråk och ett enkelt ämnesspråk i din text. Du följer debattartikelns struktur och utgår från mallen på s. 52.
Du kan skriva en debattartikel som har ett varierat språk och som har ett språk som fungerar så att innehållet går fram, är utvecklat och är tydligt. Du varierar ditt språk genom att både ha ett utvecklat vardagsspråk och ett ämnesspråk i din text. Du följer debattartikelns struktur och utgår från mallen på s. 52.
Du kan skriva en debattartikel som har ett mycket varierat språk och som har ett språk som fungerar så att innehållet går fram, är välutvecklat och är tydligt. Du varierar ditt språk genom att både ha ett välutvecklat vardagsspråk och ett ämnesspråk i din text. Du följer debattartikelns struktur och utgår från mallen på s. 52.
Ny aspekt
Söka, välja och sammanställa
Du visar att du kan söka information om det ämne du skriver om och att du kritiskt granskar den information du har hittat. Du förklarar för läraren om källan är pålitlig eller inte.
Du visar att du kan söka information om det ämne du skriver om och att du kritiskt granskar den information du har hittat på ett utvecklat sätt. Du förklarar för läraren om källan är pålitlig eller inte och motiverar förklaringarna på ett utvecklat sätt.
Du visar att du kan söka information om det ämne du skriver om och att du kritiskt granskar den information du har hittat på ett välutvecklat sätt. Du förklarar för läraren om källan är pålitlig eller inte och motiverar förklaringarna på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
Sammanställningar
Du har en ganska bra struktur när du skriver artikeln och gör ganska bra citat och källhänvisningar.
Du har en bra struktur när du skriver artikeln och gör bra och tydliga citat och källhänvisningar.
Du har en mycket bra struktur när du skriver artikeln och gör mycket bra och tydliga citat och källhänvisningar.
Ny aspekt
Ge omdöme och bearbeta text
Du kan ge din kompis enkla omdömen om hens text och ta emot respons från en kompis och sedan förbättra texten på ett enkelt sätt.
Du kan ge din kompis utvecklade omdömen om hens text och ta emot respons från en kompis och sedan förbättra texten på ett utvecklat sätt.
Du kan ge din kompis välutvecklade omdömen om hens text och ta emot respons från en kompis och sedan förbättra texten på ett välutvecklat sätt.