Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet -Bild

Skapad 2017-09-12 18:16 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola F
Ämnes området bild. Du kommer att arbeta med temat kroppen och vi börjar med kroppsdelarna på utsidan. Först ska du få göra ett färgexperiment med två grundfärger och sedan blanda olika kulörer själv. I det första temarelaterade arbetet ritar vi av hela kroppen på ett papper och fyller sen i alla delar med färg. Du använder dig av spegel för att se vilka färger du har på ditt hår, ögon, kläder m.m. Under läsåret fortsätter bilden inom temat.

Innehåll

Varför ska vi göra det här?

Estetisk verksamhet är viktig för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av olika estetiska uttrycksformer som ger oss olika estetiska och känslomässiga upplevelser. Genom att arbeta med skapande verksamhet kan människor bearbeta intryck och utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga. Kunskaper om och i estetisk verksamhet ökar människors möjlighet att delta i samhällets kulturliv och i annan social gemenskap.

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi.

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen, årskurs 1-9

Grundläggande krav

Fördjupade krav

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: