👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat och kultur åk 7 ht 17 (NO)

Skapad 2017-09-12 19:12 i Strandskolan Tyresö
Grundskola 7 – 9 Kemi

Innehåll

1. Mat och kultur

Under tema mat & kultur kommer vi att arbeta med kemi.

Till en början arbetar vi med grundläggande kemi och repeterar begreppen: atom, atomslag, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, kemiskt tecken, periodiska systemet. Vi kommer också att genomföra några enkla laborationer för att förstå begreppen bättre och öva på att genomföra laborationer.

Därefter går vi vidare till mat och kommer då att arbeta med vad som händer när vi äter - matspjälkning, vilka näringsämnen som finns i maten och varför vi behöver dem.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Vi arbetar med att utveckla de olika förmågorna:

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Undervisningssätten kommer att variera och innehålla såväl föreläsningar, diskussioner, film och olika övningar och laborationer. 

 

Kemiboken: s.6-18, 186-207, 210-211, 220-225

5. Bedömning

Förmågan att laborera bedöms vid de laborationer vi genomför. Såväl planering som genomförande och utvärdering bedöms.

Förmågan att hantera begrepp bedöms genom ett skriftligt prov.

6. Kunskapskrav

Se bedömningsmatriser för ämne kemi under fliken Planering.

 

Arbetsmaterial och uppgifter till eleverna finns i Classroom.

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9