Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen år 5

Skapad 2017-09-12 19:19 i Harbo skola F-6 Heby
Du ska kunna berätta om matens väg genom kroppen. Veta varför och hur vi andas. Ge exempel på uppgifter som blodet har. Förklara hur skelettet och muskler samarbetar. Veta något om energi och hur vi använder den i kroppen. Veta vad som händer i kroppen när vi blir äldre.
Grundskola 5 Biologi
Kroppen är fantastisk, men hur fungerar den egentligen? Varför är blodet rött och kan man klara sig utan skelettet? Dina organ i kroppen arbetar dygnet runt för att din kropp ska fungera, men vad är det egentligen som pågår där inne?

Innehåll

Det här temat handlar om kroppen och dess organ. Du ska få lära dig om skelettet, musklerna, huden, hjärtat, blodomloppet, levern, njurarna, lungorna, synen, hörseln, hjärnan, magsäcken, tarmarna och mycket annat. Du kommer att få kunskap om sjukdomar och beroendeframkallande medel samt vad som händer med kroppen när man blir gammal.

Undervisningens mål;

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna;

 • berätta om matens väg genom kroppen.
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • veta varför och hur vi andas.
 • ge exempel på uppgifter som blodet har.
 • förklara hur skelett och muskler samarbetar, men även andra organ. 
 • veta något om hur beroendeframkallande medel påverkar vår hjärna och kropp.
 • veta något om vad som händer med kroppen när man blir gammal.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa olika texter
 • Söka information på olika sätt, till exempel internet och faktatexter och kunna svara på frågor
 • Lyssna på genomgångar
 • Titta på film
 • Samtala
 • Arbeta enskilt och i grupp.
 • Skapa en presentation
 • Göra enkla undersökningar

Detta bedöms:

Jag kommer att bedöma:
- hur väl du kan söka information om kroppen från olika källor och tolka dessa
- hur väl du kan , lyssna, delta och vara aktiv i en diskussion om kroppen
- hur väl du kan beskriva hur kroppen är uppbyggd och något organ fungerar 
- hur du använder de nya ord och begrepp du har lärt dig
- hur du deltar i och genomför de enkla undersökningar
- hur noggrant och välarbetat ditt arbete är

Jag kommer att bedöma genom att läsa och lyssna på:
- dina resonemang och reflektioner i samtal, diskussioner i klassen och i grupper

Även dina resultat på eventuella "kommer du i håg- tester"  och läxförhör kommer att tas med i bedömningen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kroppens organ
 • Bi  4-6
Saknar kunskaper om några av kroppens organ. Kan ett fåtal namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Organens funktion
 • Bi  4-6
Har svårigheter att ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Har svårt att föra resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra
Har mycket goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.
Hälsa kost och motion
 • Bi  4-6
Har svårigheter att föra ett resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Systematisk Undersökningar och Laborationer
Laborationer om sinnena
 • Bi  4-6
Kan genomföra undersökningar men behöver mycket stöd för att komma vidare.
Kan genomföra undersökningar men behöver visst stöd för att komma vidare.
Genomför undersökningar från början till slut utifrån tydliga instruktioner. Behöver visst stöd av lärare eller kamrater.
Genomför undersökningar enskilt eller som aktiv del i en grupp från början till slut på ett lämpligt sätt.
Dokumentation
 • Bi  4-6
Behöver mycket stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter.
Behöver stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar i text och/eller bild genom att göra enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar genom att göra utvecklade laborationsrapporter med text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: