Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1

Skapad 2017-09-12 19:24 i Rydebäcksskolan Helsingborg
En LPP med matris för hela läsåret i årskurs 1.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
På idrotten i ettan kommer du att få lära dig massor med nya och spännande saker som till exempel olika slags lekar, redskapsbanor, rörelser till musik och att använda olika bollar. Du kommer även få lära dig att samtala om sådant som är bra för vår hälsa.

Innehåll

Målet med undervisningen är:

I läroplanen finns ämnets syfte sammanfattat i fyra olika punkter (se "kopplingar till läroplan" nedan). Dessa beskriver olika förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla i ämnet från årskurs 1-9. Jag har här plockat ut delar ur syftet som ligger till grund för upplägget av idrotten i ettan.

Rörelseförmåga: förmågan att utveckla motorik, koordination, kondition, styrka, rörlighet.

Intresse för att vara fysiskt aktiv: Centralt med ämnet är att eleverna får möta olika slags aktiviteter så att de blir motiverade att utveckla förmågan till rörelse och stimuleras till att hitta aktiviteter de trivs med även framöver i livet.

Intresse för att vistas i naturen: En viktig del i ämnet är att eleverna kan känna glädje när de rör sig och vistas i varierande utemiljöer så som i den kringliggande utemiljön och naturen.

Undervisningens innehåll:

Undervisningens innehåll bygger på...

Rörelseglädje för alla: Idrott och hälsa ska vara ett ämne som är till för alla, både för flickor och pojkar, både för de som kanske redan håller på med någon idrottsaktivitet på fritiden och för de som inte gör det.

Samarbete och respekt: Att samarbeta och visa respekt mot varandra är inskrivet i läroplanen som ett av skolans övergripande mål. Detta arbetar vi mot i flera ämnen, och inom ämnet idrott och hälsa finns goda möjligheter att utveckla dessa förmågor genom de aktiviteter vi gör där. All undervisning ska genomsyras av samarbete och respekt.

Leken i fokus: Vad vi än gör på idrotten, är leken central. Det handlar om lekar med olika fokus och därmed med olika syften. Vi kommer inte att göra färdiga ”spel” i ettan, men däremot använda oss av några av de redskap som används i vissa idrotter för att få till en lekbetonad aktivitet.

Ingen tävlan: Vi håller idrotten i skolan utanför tävlingsmomentet i den här åldern. Rörelseglädje och att vinna är inte synonymer!

Så här ska vi arbeta:

 • Lekar och banor där de grovmotoriska grundformerna tränas
 • Träning med boll: studsa, kasta och fånga individuellt, i banor och i enkla bollekar
 • Lekar, med eller utan boll där vi bland annat tränar samarbete och lär oss enkla regler
 • Rörelser till musik i uppvärmning och i enkla danser
 • Vi kommer att prata om varför det är viktigt att röra på sig
 • Du kommer att få lära dig ord och begrepp som har med idrott att göra och vad de betyder t.ex. uppvärmning, samarbete, avslappning
 • Vi kommer att diskutera regler i lekar, varför de finns och vad som händer om man inte följer dem.

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • använda de grovmotoriska grundformerna.
 • studsa, kasta och fånga bollar av olika sort.
 • göra och följa enkla rörelser till musik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh

Matriser

Idh
Idrott och hälsa år 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Behärska olika motoriska grundformer (rulla, hoppa, balansera, krypa, åla)
Du är osäker i dina motoriska rörelser
Du är på väg att behärska de olika motoriska grundformerna
Du behärskar de motoriska grundformerna
Studsa, kasta och fånga bollar
Du är osäker i dina rörelser
Du är på väg att behärska dina rörelser
Du behärskar dina rörelser
Rörelse till musik
Du kan utföra enkla rörelser till musik
Du utför rörelser till musikens takt och rytm med förhållandevis god anpassning
Du anpassar dina rörelser på ett utvecklat sätt med god känsla för takt och rytm i musiken
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: