👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt

Skapad 2017-09-12 19:44 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
"Året runt i naturen". Vi kommer att arbeta med årets månader, antal och ordning, samt årstiderna. Hur känner vi igen våra olika årstider? Framförallt hösten. Hur anpassar sig djur och växter till dem?
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

BIOLOGI/FYSIK/KEMI - NO

Arbetsområdet ska utveckla elevernas kunskaper inom NO när det gäller våra årstidsväxlingar och hur man känner igen årstider.

Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda NO-begrepp för att beskriva och förklara samt visa att man förstår samband i naturen.

 • genomföra enkla undersökningar som handlar om naturen.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att

 • samtala om,
 • tolka och
 • framställa texter.

Undervisningens innehåll: Vad?

Det centrala innehållet för NO årskurserna 1 - 3, består av olika områden inom naturvetenskapen som kan vara relevanta för de yngre eleverna när de utforskar omvärlden. I de senare årskurserna delas områdena upp i ämnena biologi, fysik och kemi.

 • Observationer hur naturen förändras med olika årstider och hur djur och växter anpassar sig till dessa förändringar. Varför ändrar löven på träden färg när det blir kallare?

 • Framställa en text om djur/växt.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att:

 • Gå ut i naturen och uppleva med alla dina sinnen och observera hur naturen förändras under årstiderna.
 • Samla allt i en egen Årstidsbok
 • Rita, pyssla och sjunga.
 • Samarbeta med klasskamraterna om dina upplevelser, frågor och tankar.
 • skriva texter om djur och växter tillsammans med klassen som vi läser tillsammans.
 • Se på film.
 • Enkla experiment.
 • Följa ett träd

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Vi kommer att bedömma din förmåga att:

 • berätta om de fyra årstiderna, årets månader, antal och ordning.
 • använda NO-begrepp; årstid, klorofyll, lövträd, barrträd samt namnge tre träd och tre djur för att beskriva och förklara samt visa att du förstår samband i naturen.
 • att samtala om, tolka och framställa en text.
 • genomföra enkla undersökningar.

Bedömningen sker fortlöpande medan vi arbetar med våra årstidsväxlingar: - när vi är ute i naturen och gör enkla undersökningar. - texterna som eleverna framställer. - i samtal om årstiderna och hur djur och växter anpassar sig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3