Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NY10 Året runt

Skapad 2017-09-12 21:19 i Nyhemsskolan Halmstad
I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna?
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är egentligen en årstid och vad är skillnaden mellan våra fyra årstider?Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna?

Innehåll

Utgångspunkt

Du kommer att få lära dig om hur man delar in året i årstider och månader och hur naturen förändras under ett år. Du ska också få lära dig om några djurs och växters livscykler och hur de lever och ser ut under de olika årstiderna.

Konkretisering av målen

 • Du ska veta att året delas in i månader och vilka månader vi har.
 • Du ska veta vilka årstider vi har och när de inträffar under året.
 • Du ska få förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska kunna berätta om några svenska djurs och växters anpassningar till olika årstider.

Genomförande

Du/vi kommer att:

 • göra en bok om årstiderna.
 • titta på filmer om året och årstiderna.
 • skriva och rita bilder som hör ihop med rätt årstid.
 • samtala om hur naturen påverkas av årstiden och hur den förändringen påverkar oss och djuren.
 • följa årstidernas växlingar genom att vi undersöker naturen omkring oss och letar efter olika årstidstecken i vår närmiljö.

Dokumentation och bedömning

I samtal i såväl mindre grupper som i helklass och i din bok "ÅRET RUNT" redovisar du dina kunskaper om förändringar i naturen.

För att uppnå godtagbar kunskap ska du kunna...

 • namnge våra tolv månader.
 • namnge våra fyra årstider.
 • berätta om typiska tecken för årstiden.
 • berätta hur djur och växter anpassar sig till årstiden.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: