👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

At home

Skapad 2017-09-12 22:29 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Vi kommer att arbeta med Section 4 In the house, s. 80-99 i textboken och s. 81-102 i övningsboken. Vi kommer att fokusera på att skriva och beskriva (skriftligt och muntligt). När vi arbetat med ord och fraser samt skrivit kort om de olika målområdena ovan, så kommer du att få möjlighet att visa att du kan använda de fraser och ord vi övat på (både muntligt och skriftligt). Arbetsområdet innehåller många ord och uttryck. Vissa är repetition sedan tidigare, medan andra är nya.
Grundskola 7 Engelska
Du ska på egen hand skapa en beskrivande text på engelska om ditt drömhus.

Innehåll

Engelska åk 7

At home

Mål                         

Efter detta arbetsområde ska du

  • känna till ord för olika typer av hus och byggnader.
  • kunna beskriva hur det ser ut där du bor (omgivningar, gata, hus m.m.).
  • kunna de engelska orden för de olika rum som kan finnas i ett hus.
  • kunna beskriva hur ditt rum ser ut och hur det är inrett.
  • känna till lite om hur hus i Storbritannien ser ut.

                                          

Grammatik

There is/there are (det finns) och there was/there were (det fanns)

Prepositioner (in, on, at, over, under, above, below, beside, in front of, behind, beside/next to, between, in the middle of m fl)

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med Section 3 At home, s. 49-68 i textboken och s. 58-80 i övningsboken.

Vi kommer att fokusera på att skriva och beskriva (skriftligt och muntligt). När vi arbetat med ord och fraser samt skrivit kort om de olika målområdena ovan, så kommer du att få möjlighet att visa att du kan använda de fraser och ord vi övat på (både muntligt och skriftligt).

Arbetsområdet innehåller många ord och uttryck. Vissa är repetition sedan tidigare, medan andra är nya.

 

Examination

Du kommer vid ett provtillfälle skriva en text om var och hur du önskar bo i framtiden. Då kommer du att visa prov på hur du formulerar dig och hur du använder de ord, fraser och den grammatik som vi övat på.

 

Läxor

Du kommer att behöva lära in ett antal glosor och fraser. 

Uppgifter

  • My Dream House

Matriser

En
My dream house

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Du uttrycker sällan åsikter. Det du skriver består endast av korta meningar/ påståenden.
Du uttrycker åsikter och försöker ibland utveckla ditt resonemang. Din text är i någon mån anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du berättar, förklarar och motiverar med exempel och detaljer. Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Innehållet du förmedlar är fylligt och du framför många åsikter med exempel och detaljer. Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Du skriver inte gärna engelska och du använder ibland svenska ord.
Du skriver på ett enkelt sätt då det krävs enkel och direkt information. Du kan i viss mån lösa språkliga problem.
Du är engagerad, tar ansvar och visar god vilja att skriva. Du följer upp det andra skriver och bekräftar det andra skriver.
Du uttrycker dig på ett säkert sätt. Du använder dig av strategier som för textens innehåll framåt på ett konstruktivt sätt.
Flyt och ledighet
Du använder ett enkelt språk. Du skriver med enstaka ord eller inte alls på engelska.
Du formulerar dig enkelt och begripligt. Du binder ihop meningar och uttrycker dig relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Du formulerar dig med gott flyt och tydliggör orsaks- och följdförhållanden. Du visar god förmåga att hålla en röd tråd i dina texter.
Ordförråd
Du saknar grundläggande ordförråd.
Du visar ett grundläggande förråd av ord och enkla strukturer.
Du har ett brett och relativt varierat ordförråd.
Du har tillgång till en bred och varierad repertoar av ord och uttryck.
Grammatiska strukturer
Dina brister i språkriktighet stör begripligheten.
Ibland formulerar du dig otydligt och din grammatiska osäkerhet stör något.
Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt, t ex vid fraser och verbbehandling.
Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.