Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy en fantasifull berättelse

Skapad 2017-09-13 08:04 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Fantasyn har många gemensamma drag med folksagan och konstsagan och ofta handlar det om en kamp mellan gott och ont. Man rör sig ofta mellan två parallella världar - en verklig värld och en fantasivärld.

Innehåll

Arbetsområdets innehåll

Att skriva en egen Fantasy eller fantasifull berättelse

Portalen: Prata om hur man kan ta sig från en värld till en annan.

I arbetet kring fantasyn kommer vi att titta på ett youtubeklipp ur Narnia när Lucy går igenom garderoben som en portal till landet Narnia. http://www.youtube.com/watch?v=JMYU5vSaal8

Vi kommer jobba med skrivprocessen i Portal. Där får vi inspiration till miljöbeskrivningar, personbeskrivningar och hur bilder kan användas i berättelser.

 

Ordkunskap

metafor: en omskrivning och ett sätt att beskriva något som om det vore något annat ex. hjärta av sten, hår av guld.

liknelse: Man jämför två saker och använder orden som eller liksom i jämförelsen ex. ögon som tefat, läppar röda som blod. 

 

Att skriva fantasy

 1. Börja i det verkliga livet.

 1. Passage

 1. Den nya världen, en annan tid. Beskriv miljö, natur, bebyggelse, människor/figurer. Beskriv så att tidsskillnaden framgår.

 1. Formulera ett problem/ kampen mellan det onda och goda.

 1. Beskriv uppdraget, tilldela ett magiskt föremål.

 1. Äventyret börjar!

 1. Tillbaka till det verkliga livet. OBS! ingen tid motsvarande den vanliga har gått.

 

Vi kommer att titta på filmen Narnia och samtala om den.

Filmanalys

A Hur inleds filmen? Är det något särskilt som väcker ditt intresse eller nyfikenhet? Vad kan du säga om huvudpersonens situation i inledningen?

B Vilka andra karaktärer är viktiga i filmen? Vilken relation har de till huvudpersonen? Vad får vi veta om de olika karaktärerna?

C Var utspelar sig filmen? (Landsbygd, småstad eller storstad? Dåtid, nutid eller framtid? Eller kanske i en fantasivärld?) Gör valet av plats att det blir en särskild stämning i filmen?

D Vilken är filmens huvudkonflikt- eller problem?

E Hur får konflikten en lösning?

F Får du veta något om vad som händer med karaktärerna när filmen är slut?

G Är det någon fråga du inte får svar på?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Fantasy, den fantastsika berättelsen

Ännu ej uppnått E
E
C
A
Skrivna texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: