👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och sannolikhet

Skapad 2017-09-13 08:56 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Procent Procent är ett område inom matematiken som ni kommer att ha mycket praktiskt nytta av. Ni har säkert redan sett annonser, skyltar, tidningsartiklar och tv-program där man använder ordet eller tecknet för procent. Att procent är så användbart beror på att det är ett sätt att jämföra delar av olika helheter, 5 av 10 är 50% men 500 000 av 1 miljon är också 50%. Sannolikhet Begreppet sannolikhet möter ni när ni spelar olika former av spel och när ni ska bedöma olika typer av chanser och risker.

Innehåll

Så här arbetar vi med arbetsområdet

 • Gemensamma och enskilda gemomgångar
 • Gemensamma diskussioner
 • Färdighetsträning

 

Så här visar jag att jag kan

 • Vara delaktig på lektionerna
 • Arbeta med olika uppgifter kopplat till ämnet
 • Gör diagnosen som är kopplad till avsnittet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Lärandematris bråk och procent

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
förstår begreppen bråk och procent
på ett… fungerande sätt, kunna använda begreppen...
 • Ma  E 6
vet att % betyder hundradel. kan storleksordna bråk. Kan använda samband mellan enklare bråk. Ex 1/4 är hälften av ½ eller att 25% är hälften av 50%. i huvudsak... i välkända sammanhang.
kan använda kunskap om att en hel = 100 %. kan bestämma förhållanden och samband mellan olika bråk och heltal. Ex Är 8/3 större än två hela? relativt väl... i bekanta sammanhang.
vet vad som händer om summan av två bråk blir mer än en hel. visar förståelse för begreppet bråk, använder rätt uttryck och kan använda det i nya sammanhang tex i algebraiska uttryck. Kan använda samband för att hitta ny kunskap. väl... i nya sammanhang.
förklarar och kan prata om hur jag gör när jag räknar med procent och bråk.
beskriver, redogör och samtalar om tillvägagångssätt på ett
 • Ma  E 6
kan på ett enkelt sätt förklara hur jag gör när jag ska räkna ut ett tal med bråk och procent. Använder rätt begrepp. i huvudsak fungerande sätt
kan beskriva för andra hur man gör för att räkna ut ett tal med procent och bråk. Kan förklara varför jag gjort på ett visst sätt. relativt väl fungerande sätt
kan se andras lösningar och fundera på vad som fungerar bra i den. Ställer frågor utifrån vad jag vet och driver arbetet framåt. väl fungerande sätt
kan räkna ut bråktal och procenttal.
kan göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, med...
 • Ma  E 6
kan växla mellan procentform och enklare bråkuttryck ex 12= 50% kan göra beräkningar med enkla procentsatser eller bråkuttryck. Ex Hur mycket är 50% av 16 kr? Hur mycket är 23 av 15 kr? tillfredställande resultat.
kan växla med lite svårare bråkuttryck. kan räkna ut tal med olika procentsatser. Ex Hur mycket är 60% av 200 kr? Kan utifrån ett bråk räkna ut en helhet ex 13 av bilarna motsvarar 8 st. Hur många finns det totalt? gott resultat
kan växla utifrån nya procentuttryck kan räkna ut tal med olika procentsatser. Ex Hur mycket är 15% av något eller 4% av något? mycket gott resultat