Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation

Skapad 2017-09-13 09:00 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Matematik
Visste du att du kan använda dig av räknesättet multiplikation istället för att räkna upprepad addition? Visst ser det lättare ut att räkna 9 * 5 istället för 9+9+9+9+9? Det här smarta sättet att räkna ska du få lära dig mer om!

Innehåll

VAD?

Du kommer få lära dig:

 • olika knep och ramsor för att lära dig de olika multiplikationstabellerna
 • sambandet mellan addition och multiplikation
 • kommutativa lagen och distributiva lagen.
 • multiplikation med tiotal och hundratal.
 • att multiplicera talsorter.
 • prioriteringsregeln.
 • uppställning med multiplikation och minnessiffra.
 • problemlösning med multiplikation.

HUR?

I vår undervisning kommer vi att ha:

 • genomgångar.
 • gruppuppgifter.
 • eget arbete i matematikboken.
 • spel och användning av Ipad.
 • diskussioner.

 

BEDÖMNING:

 

Vi kommer bedöma:

 • hur du använder dig av de olika matematiska begreppen.
 • hur du använder dig av huvudräkning när det gäller multiplikation.
 • hur du muntligt och skriftligt redogör för dina uträkningar.
 • vilka strategier du använder vid problemlösning.
 • din förmåga att ta ansvar för dina egna studier.

 

Ämnesspecifika ord:

 

multiplicera

faktor, produkt

kommutativa lagen, distributiva lagen

talsorter

prioriteringsregeln

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: