👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Novell

Skapad 2017-09-13 10:34 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska få bekanta dig med genren novell. Du ska få kunskap om vad en novell är, läsa och lyssna till olika noveller samt själv få skriva en novell.

Innehåll

Vad? Du får kunskap om vad som kännetecknar genren novell och lär dig om novellers uppbyggnad. Du skriver en egen novell baserat på de fakta du får vid föreläsningar.

Hur? Föreläsningar, lyssna på och läsa noveller, gemensamma diskussioner med exempel, individuellt skrivande.

Varför? Undervisningen ska hjälpa dig att

 • bli säkrare på skrivprocessen
 • bli säkrare på att ge respons, ta emot respons och att bearbeta texter (en del av skrivprocessen)
 • bli säkrare på att skriva texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad för genren
 • bli säkrare på hur ord stavas, hur tidsformer används och hur man med hjälp av punkt, kommatecken och styckeindelning gör att texten blir lättare att läsa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Novell

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Genremedvetenhet
koppling till uppgiften
Texten visar att medvetenhet om genren saknas
Texten fungerar i huvudsak som en novell.
Texten följer till övervägande delar mönstret för en novell
Texten följer mönstret för en novell. Det finns en röd tråd.
Texten följer mönstret för en novell, har en tydlig röd tråd och är mycket väl genomtänkt från början till slut
Innehåll
konflikt eller problem
Konflikt eller problem saknas eller är otydlig.
Det finns en konflikt eller ett problem av enklare karaktär. Händelser beskrivs.
Det finns både yttre och inre konflikt. Händelser och upplevelser beskrivs.
Det finns både yttre och inre konflikt som hör ihop. Händelser och upplevelser beskrivs på ett effektivt sätt.
Det finns både yttre och inre konflikt som hör ihop, har komplex karaktär och är väl genomtänkt. Trovärdiga händelser och upplevelser beskrivs på ett effektivt och levande sätt.
Innehåll
gestaltning
Gestaltning saknas. Beskrivningar av t.ex. personer eller miljö har en konkret karaktär.
Enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. personer eller miljö förekommer.
Enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser förekommer.
Texten har utvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser. Bilder, stämning och känslor förmedlas på ett fungerande sätt.
Texten har välutvecklade gestaltande beskrivningar. Bilder, stämning och känslor förmedlas på ett sätt som läsaren kan förstå och relatera till.
Struktur
Styckeindelning
Styckeindelning saknas.
Styckeindelning förekommer men inte alltid på ett logiskt sätt. Det finns en tanke med texten men röd tråd är lite otydlig emellanåt.
Korrekt styckeindelning (blankrad ELLER indrag) görs på ett i huvudsak logiskt sätt. Det finns en röd tråd.
Korrekt styckeindelning (blankrad ELLER indrag) görs på ett logiskt sätt som i huvudsak följer novellens mönster. Det finns en tydlig röd tråd.
Korrekt styckeindelning (blankrad ELLER indrag) görs på ett logiskt sätt som gör att det finns en tydlig röd tråd, text och ord är väl genomtänkta.
Struktur
satsbyggnad
Fristående bisatser och satsradning förekommer.
Texten innehåller till övervägande del huvudsatser. Ogrammatiska meningar förekommer. (tex.Omvänd ordföljd förekommer.
Texten innehåller både huvudsatser och bisatser. I huvudsak grammatiskt korrekta satser.
Texten innehåller både huvudsatser och bisatser som varierar i ordning.
Texten innehåller både huvudsatser och bisatser som varierar i ordning och har korrekt textbindning.
Struktur
meningsbyggnad
Upprepande meningsbyggnad.
Långa eller överlånga meningar förekommer.
Fungerande meningsbyggnad med viss variation. (långa och korta meningar varvas, variation i fundament)
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl (långa och korta meningar varvas, variation i fundament)
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad (långa och korta meningar varvas, variation i fundament)
Struktur
grammatik
Tempus används och skrivs på ett ickegrammatiskt sätt. Ord böjs inte eller på ett ogrammatiskt sätt. Texten har en i huvudsak talspråklig karaktär.
Tempus växlar mellan presens och preteritum, så kallat tempushoppning. Ord böjs på ett i huvudsak korrekt sätt i texten. Texten har bitvis en talspråklig karaktär.
Tempus fungerar till övervägande delar av texten. Ord böjs och anpassas på ett i huvudsak korrekt sätt i texten.
Tempus är väl anpassat till textens innehåll. Ord böjs och anpassas på ett till övervägande delar korrekt sätt i texten.
Tempus är i princip helt korrekt igenom hela texten. Ord böjs och anpassas i hela texten.
Struktur
SKRIVREGLER: Stor och liten bokstav Särskrivning Stavning Skiljetecken Kommatering
Du behöver bli säkrare på skriv- och/eller stavningsregler.
Använder skriv- och stavningsregler på ett i huvudsak fungerande sätt. Texterna du skriver innehåller störande fel.
Använder skriv- och stavningsregler på ett i huvudsak fungerande sätt. Texterna du skriver är, trots vissa fel, tydliga för dig själv och läsaren.
Använder skriv- och stavningsregler på ett relativt väl fungerande sätt. Det förekommer endast enstaka fel när du skriver.
Använder skriv- och stavningsregler på ett mycket väl fungerande sätt. Det förekommer i princip inga fel när du skriver.
responsarbete
Du har i princip inte bearbetat din text utifrån respons.
Du har ändrat lite på din text utifrån respons.
Du har bearbetat din text så att den har förbättrats. Du har tagit till dig en del av responsen.
Du har bearbetat din text så att den förbättrats. Du har tagit till dig av den mesta responsen.
Du har bearbetat din text så att den förbättrats väsentligt. Du har verkligen tagit till dig av respons.

Sv SvA
Novell kopplad till kunskapskrav

E
C
A
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Respons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.