Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hk år 6 HT-17

Skapad 2017-09-13 11:04 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Vi kommer att prata om mat och olika måltider. Vi tillagar frukost, bakar med bakpulver och jäst. Vi tillagar även mellanmål och enkla måltider. Vi arbetar med olika matlagningsmetoder och tränar på att läsa och följa recept och att använda rätt redskap. Efter tillagningen utvärderar vi lektionens arbete, med tanke på arbetsprocessen, olika val med tanke på ekonomi, miljö och hälsa.

Innehåll

Mål

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Arbetets innehåll

Eleverna har hem-och konsumentkunskap under 12 veckor i år 6. Vi ägnar mycket tid åt praktiskt arbete för att eleverna ska kunna känna säkerhet i arbetet och lära sig att arbeta på ett hygieniskt, organiserat och ansvarsfullt sätt i köket.

Vi diskuterar och pratar om vikten av att äta  bra frukost, mellanmål och tillagar dessa.

Vi jämför även hel/halvfabrikat med hemlagat, vad gäller hälsa, miljö och ekonomi.

Arbetssätt och redovisningsform

Här skriver du hur ni kommer att arbeta och under vilken tidsperiod ni kommer att arbeta med området.

Visa din kunskap - Bedömning

Eleverna bedöms vid varje lektionstillfälle hur fokuserat, hygieniskt och organiserat de arbetar i köket. Vikt läggs även förmågan att samarbeta med olika personer. De har även möjlighet att visa sina kunskaper under diskussioner och genomgångar. De utvärderar även sitt arbete mot slutet av lektionen.

 

Mat, måltider och hälsa

Här gör du kopplingar till kunskapskraven i läroplanen.

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Matriser

Hkk
Kopia av Hem- och konsumentkunskap Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att tillaga måltider och att genomföra uppgifter som hör samman med en måltid
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med god anpassning till aktivitetens krav
Elevens förmåga att använda metoder, livsmedel och utrustning
Eleven kan i sitt arbete med att tillaga måltider använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
Eleven kan i sitt arbete med att tillaga måltider använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
Eleven kan i sitt arbete med att tillaga måltider använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Elevens förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet
Eleven ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Elevens förmåga att resonera om varierade och balanserade måltider
Eleven för enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven för utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven för välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Elevens förmåga att resonera om hur konsumtion och privatekonomi hör ihop och att jämföra varor utifrån pris och påverkan på miljö och hälsa
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Elevens förmåga att resonera om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation
Eleven kan föra enkla resonemang om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: