Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor Åk 7

Skapad 2017-09-13 12:04 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola F
Har du någon favoritsaga som du minns från när du var liten? Kanske dyker den upp i detta tema! Under tema sagor kommer vi att bekanta oss med och läsa olika typer av sagor.

Innehåll

 

VAD ska vi göra?

 

Vi kommer att under några veckor jobba med olika sagor. Vi kommer att läsa och diskutera olika sagor, lära oss skillnader mellan folksaga och konstsaga. Vi avslutar sedan arbetet kring sagor med att ni själva får skriva en saga.

 

Ni kommer att lära er om kända sagoförfattare och dess verk samt om typiska kännetecken för en saga.

 

 

 

HUR ska vi göra?

 

  • Powerpoints och föreläsningar.

  • Läsa sagor och diskutera speciella kännetecken för sagor

  • Skriva egen saga.

  • Söka fakta om känd författare ( grupparbete)

  • Redovisa muntligt/ göra en photostory

 

 

 

VARFÖR ska vi göra detta?

 

Kunskapskraven åk 9 (E):

 

”Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

 

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.”

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Powerpoint-saga

  • författarporträtt

  • frågor till sagorna du läst

Matriser

Saga

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en saga.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en saga.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en saga.
Innehåll
Eleven skriver en saga med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Eleven skriver en saga med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Eleven skriver en saga med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Sagans dramaturgi är enkel. Sagan är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Sagans dramaturgi är relativt komplex. Sagan är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Sagans dramaturgi är komplex. Sagan är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av sagan.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i sagan. Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av sagan.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i sagan väl. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ge omdömen om & bearbeta text
Eleven kan ge ett enkelt omdöme om en sagas innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta egen saga mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge ett utvecklat omdöme om en sagas innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta egen saga mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge ett välutvecklat och nyanserat omdöme om en sagas innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta egen saga mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: