👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1 ht-17

Skapad 2017-09-13 12:32 i Sandlyckeskolan Båstad
Bollspel Dans Lekar Samtal om hälsa och fysisk aktivitet Simning Friidrott.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vi kommer att arbeta med:

 Du kommer att delta i hinderbanor, samarbetsövningar, lekar, bollsporter, redskapsgymnastik, racketsporter, danser och rörelse till musik både inne och i utemiljö.Du kommer att få träna på att visa hänsyn och att träna på ett säkert sätt. Friidrott kommer du också att få prova på.

 

 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga bedöms utifrån:

Hur du deltar i lekar,spel och idrotter och hur du anpassar dina rörelser i olika fysiska sammanhang. Hur du anpassar dina rörelser till musik och i danser till takt och rytm. Hur du deltar vid friidrott.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa, år 1-3

>>>
>>>
I slutet av år 3
Betyget E i slutet av år 6
**Motorik, lekar och spel**
Jag försöker röra mig på ett passande sätt i enkla lekar både inomhus och utomhus.
Jag försöker röra mig på ett passande sätt i enkla lekar och idrotter både inomhus och utomhus.
Jag kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Jag försöker röra mig på ett sätt som passar det jag gör.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
**Takt och rytm**
Jag rör mig gärna till musik.
Jag kan röra mig till olika sorters musik.
Jag kan dansa och röra mig på ett enkelt sätt till musik.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
**Simma**
Jag vill ha flythjälpmedel för att träna simtagen på mage.
Jag kan flyta korta stunder och även simma lite på mage utan flythjälpmedel. Jag vill ha flythjälp när jag tränar på ryggsim.
Jag kan flyta och simma utan flythjälpmedel, både på mage och på rygg.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
**Samtala om hälsa och egna upplevelser**
Jag vill ha hjälp av stödjande frågor för att berätta vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
Jag kan mer självständigt beskriva vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
Jag kan prata om vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
**Aktiviteter i natur och utemiljö**
Jag är med i lekar utomhus. Jag försöker anpassa min klädsel till vädret.
Jag är med i lekar utomhus. Jag försöker anpassa mig till väder och platsen vi ska vara på.
Jag är med i lekar utomhus. Jag försöker anpassa mig till väder, plats och till allemansrätten.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
**Orientera sig**
Jag vet hur en karta är gjord och hur jag ska använda den.
Jag kan hitta inne i idrottshallen med hjälp av en enkel karta.
Jag kan hitta i kända miljöer utomhus med hjälp av enkla kartor.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
**Förebygga skador**
Jag kan följa regler för enkla lekar.
Jag kan följa regler för lekar och spel. Jag kan förlora och vinna på ett bra sätt.
Jag kan följa regler för lekar och spel samt visa hänsyn mot andra. Jag kan på ett enkelt sätt berätta varför man ska värma upp kroppen.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
**Säkerhet och nödsituationer**
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider