👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music

Skapad 2017-09-13 12:51 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 7 Engelska
Vi kommer att arbeta med att lyssna, läsa, skriva och prata om musik. Vi utgår från Section 1 i Wings 7.

Innehåll

Innehåll: 

 • Some Useful Vocabulary TB s. 10-11
 • Adele TB s. 12-13
 • My Music isn't Yours TB s. 16-17
 • I live off Royalties... TB s. 22-24
 • A Radio Show TB s. 25

 

Material:

 

Examination: 

Gruppsamtal om musik. 

 

Tips! Tänk på att alla texter finns inlästa i inläsningstjänst. Behöver du din inloggning så hör av dig till mig. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9