Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr och nu

Skapad 2017-09-13 13:09 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Modersmål
Hur levde våra far- och morföräldrar, hur växte föräldrarna upp, hur har vi det idag?

Innehåll

Undervisningens mål

Eleverna undersöker och berättar om sin familjs levnadsvillkor genom tiden.
De kommunicerar för att samla fakta och presentera dem.
De använder
olika begrepp och har ett förståelse för tidens förändringar.

Eleverna anser att alla är lika mycket värda oavsett härkomst och familjens konstellation.

Undervisningens genomförande

Varje lektion börjas med högläsning av boken Erzähl mal wie es früher war.
Olika uppgifter följer bokens innehåll. Eleverna intervjuar sina far- och morföräldrar och föräldrar
för att jämföra olika generationers uppväxt och utvecklingen av olika livsområden.

tema

 • familjen; vem tillhör familjen, familjer kan se olika ut, begrepp kring familj

 • högtider; hur fira(de)s de

 • hur levde våra (far- och mor-)föräldrar, hur lever vi idag

 • skolan förr och nu

 • barnens rättigheter

 • tekniska hjälpmedel

 • leksaker och fritidsaktiviteter

 • semester, resor

 • sagor och moderna berättelser

 • natur och miljö

 • bondgård och husdjur

Bedömning

sker kontinuerligt med kunskapsområden i modersmål 1-3 som underlag

Material

boken Erzähl mal, wie es früher war av Manfred Mai (lärarexemplar)

arbetsblad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
kunskapskrav i slutet av åk 6

E
C
A
LÄSA
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
LÄSA OCH FÖRSTÅ
du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar dem med viss koppling till sammanhanget; du har grundläggande läsförståelse
du gör utvecklade sammanfattningar och kommenterar dem med relativt god koppling till sammanhanget; du har god läsförståelse
du gör välutvecklade sammanfattningar och kommenterar dem med god koppling till sammanhanget; du har mycket god läsförståelse
FÖRSTÅ OCH RESONERA
du resonerar på ett enkelt sätt om texternas tydligt framträdande budskap
du resonerar på ett utvecklat sätt om texternas tydligt framträdande budskap
du resonerar på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt framträdande budskap
SKRIVA
du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation
du uttrycker dig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation
du uttrycker dig välutvecklat i skrift med mycket god språklig variation
SKRIVA RÄTT
du använder med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ofta förekommande ord
du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ofta förekommande ord
du använder med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ofta förekommande ord
BETRAKTA SPRÅK
du jämför modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du jämför modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du jämför modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
SAMTALA
du samtalar på ett enkelt sätt med ett i huvudsak fungerande ordförråd
du samtalar på ett utvecklat sätt med ett ändamålsenligt ordförråd
du samtalar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd
SAMTALA AKTIVT
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet upprätthålls till viss del
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet upprätthålls relativt väl
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet upprätthålls väl
BERÄTTA
du beskriver vardagliga händelser med viss tydlighet
du beskriver vardagliga händelser med relativt god tydlighet
du beskriver vardagliga händelser med mycket god tydlighet
RESONERA OM FÖRETEELSER I OMRÅDEN DÄR MODERSMÅL TALAS
på ett enkelt sätt beskriver du och resonerar du om kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas
på ett utvecklat sätt beskriver du och resonerar du om kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas
på ett välutvecklat sätt beskriver du och resonerar du om kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: