👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 6A, Kapitel 1 - Tal och mönster

Skapad 2017-09-13 13:48 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Mattespanarna 6A, Kapitel 1 - Tal och mönster
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer arbeta med kapitel 1 i Mattespanarna 6A, området "Tal och mönster".

Innehåll

Arbetsområden:

- sambandet bråkform, decimalform och procentform

- bråkform och blandad form

- problemlösning med bråk och procent

- mönster

- binära talsystemet

I arbetsområdena bedöms din förmåga att:

 • använda bråk, decimalform och procent för att beskriva tal.
 • använda både bråkform och blandad form för att beskriva bråk större än 1.
 • göra beräkningar med bråk och procentuttryck.
 • lösa problem kopplade till tal i bråkform, decimalform och procentform och värdera olika strategier.
 • följa och utveckla ett mönster och koppla det till en algebraisk skriven regel.
 • tolka och beskriva det binära talsystemet samt växla mellan tal i binära talsystemet och vårt decimalsystem.
 • föra enkla resonemang kring olika begrepp och uttrycksformer i kapitlet.

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • de förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • din delaktighet i par- och gruppgifter och praktiska moment
 • skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp
 • föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra
 • träna problemlösning enkilt och i par
 • göra praktiska övningar med hjälp av t.ex spel
 • använda oss av datorn

 

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar och spel som vi gör i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kapitel 1 - Tal och mönster

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder begreppet blandad form.
Eleven växlar mellan blandad form och bråkform i enklare situationer som även kan illustreras. Ex. 1 2/3 = 5/3
Eleven växlar mellan blandad form och bråkform i olika situationer som även kan vara svåra att illustrera. Ex. 3 4/5 = 19/5 eller 8 1/2 = 17/2
Eleven visar förståelse för begreppen och kan använda blandad form och bråkform även i nya sammanhang. Ex. 50 1/2 = 101/2
Eleven växlar ett tal mellan uttrycksformerna bråk, procent och decimalform.
Eleven växlar mellan formerna med enklare uttryck. Ex. 1/4 = 25% = 0,25
Eleven växlar mellan formerna med mer varierade uttryck och kan delvis anpassa uttrycket till sammanhanget. Ex. 3/5 = 60% = 0,60
Eleven växlar mellan formerna även i nya uttryck och anpassar och väljer hur ett tal ska uttryckas utifrån sammanhanget. Ex. 45% = 0,45 = 45/100 (= 9/20)
Eleven beskriver mönster och använder en algebraisk regel.
Eleven beskriver med egna ord mönster och kopplar det till ett enklare algebraiskt uttryck.
Eleven beskriver ett mönster och gör ett mönster utifrån en algebraisk regel.
Eleven tecknar en enkel algebraisk regel utifrån ett mönster.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör beräkningar med procentuttryck.
Eleven gör enklare beräkningar med välbekanta procentuttryck och gör vissa val av metod utifrån sammanhanget. Ex. 75% av 160 är lika mycket som 3/4 av 160.
Eleven gör beräkningar med varierade procentuttryck och gör vissa ändamålsenliga val av metod utifrån sammanhanget. Ex. 50% av 200 = 1/2 av 200 men 3% av 200 = 3/100 av 200 osv.
Eleven gör beräkningar med nya procentuttryck och väljer den effektivaste metoden utifrån sammanhanget. Ex. uppgift 130.
Eleven gör beräkningar med bråk.
Eleven gör enklare beräkningar med välbekanta bråk och gör vissa val av metod utifrån sammanhanget. Ex. 1/5 av 35 = 7.
Eleven gör enklare beräkningar med välbekanta bråk och gör vissa val av metod utifrån sammanhanget. Ex. 2/5 av 35 = 14.
Eleven gör beräkningar med varierade bråk och gör vissa ändamålsenliga val av metod utifrån sammanhanget. Ex. Använd Mishas eller Markos tankesätt för att beräkna 15% av 200 i uppgift 111.
Eleven använder beräkningar med bråk och procent i olika situationer.
Eleven beräknar en helhet om ett enkelt bråk eller en procentsats är given. Ex. 25% av x är 4. Hur mycket är x?
Eleven beräknar en helhet om ett bråk eller procentsats är given i ett känt talområde. Ex. 2/5 av x = 10. Hur mycket är x?
Eleven beräknar en helhet om ett bråk eller en procentsats är given. Ex. 4% av en helhet är 16. Hur stor är helheten?

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till visst del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.