👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2 och 3.

Skapad 2017-09-13 13:50 i Stureskolan Hedemora
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
I årskurs 2 kommer vi att fortsätta att arbeta med din språkliga utveckling genom att läsa, skriva, tala och lyssna. Du kommer att få arbeta utifrån din egen förmåga, enskilt och tillsammans med dina klasskompisar. Tillsammans tränar vi språket!

Innehåll

Dessa mål arbetar du för att uppnå:

Läsa
Du kan läsa för dig anpassade texter med flyt och förståelse. Både skönlitterära texter och faktatexter.
Du kan berätta om det du tycker är viktigt i texten.
Du kan läsa och förstå instruktioner.
Du kan läsa högt för en kamrat.

Skriva

Du kan skriva berättelser med tydlig början, handling och slut och rita en bild till.
Du skriver med läslig handstil och med mellanrum mellan orden.
Du kan stava vanligt förekommande ord.
Du kan dela in din text i meningar.
Du kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Du kan skriva faktameningar om ett arbetsområde som vi pratat och läst om tillsammans.

Tala
Du kan läsa upp sagor och redovisa arbeten.
Du kan berätta om sådant du varit med om och om dina tankar och åsikter.
Du kan diskutera texter. 

Lyssna
Du kan lyssna då andra berättar eller läser något för dig.
Du kan ge och ta muntliga instruktioner.

 

Du kommer att arbeta med din fortsatta språkträning på följande olika sätt:

LÄSA
Du ska utveckla din förmåga att läsa och förstå innehållet i texten genom att:
- läsa olika typer av texter, t.ex. skönlitteratur och faktatexter. Enskilt, i grupp och med hela klassen.
- läsa läsläxan.  
- arbeta med läsförståelse i anknytning till läsläxan och läsförståelseboken.

SKRIVA
Du ska utveckla din förmåga att skriva genom att:
- träna på att skriva ord och meningar.
- skriva berättelser, dikter och faktatexter.
- utifrån omdömen utveckla dina texter och renskriva dem för hand och på dator.
- skriva och berätta om egna upplevelser och erfarenheter.
- öva på de vanligaste skriv- och stavningsreglerna.
- öva alfabetisk ordning.

TALA OCH LYSSNA
Du ska utveckla din förmåga att tala och lyssna genom att:
- delta aktivt vid samlingar och genomgångar
- delta aktivt klassråd och elevråd
- lyssna aktivt och diskutera innehållet vid högläsning
- vara aktiv vid dina och andras redovisningar.
- delta aktivt vid par- och grupparbeten (diskutera och samarbeta) 

Så här visar du vad du har lärt dig:

 • genom högläsning för din lärare, gruppen eller klassen visar du att du kan läsa en elevnära text med flyt.
 • genom att delta i samtal om texter och svara på frågor om texter du läst visar du att du har en grundläggande läsförståelse.
 • genom att skriva olika texter visar du att du kan skriva med en tydlig handstil, använda dig av stor bokstav och punkt, samt skriva med en tydlig handling och avslutning.
 • genom att rita bilder som passar till dina texter visar du ett sätt att förtydliga dina texter på.
 • genom att delta i samtal och diskussioner i klassrummet och i grupp och par visar du att du kan samtala, berätta tydligt och ge och ta instruktioner.

Matriser

Sv SvA
Kunskapskraven för årskurs 3 står i den högra kolumnen.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LÄSA
 • Sv   3
Du kan läsa för dig anpassade texter med visst stöd av en vuxen.
Du kan läsa enkla, anpassade texter på egen hand.
Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker som du känner igen. Du använder läsmetoder som fungerar bra.
 • Sv   3
Du kan med stöd förstå det du läser.
Du kan med visst stöd förstå det du läser.
Du förstår på egen hand det mesta av det du läser.
 • Sv   3
Du kan med stöd muntligt återberätta det du tycker är viktigt i en text.
Du kan med visst stöd muntligt återberätta det du tycker är viktigt i en text.
Du berättar på ett enkelt sätt det du tycker är viktigt i en text.
 • Sv   3
Du kan med stöd diskutera tydliga budskap i texter.
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt och jämföra det med något du själv varit med om.
SKRIVA - innehåll
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan skriva meningar och enklare berättelser.
Du kan skriva en berättande text med tydlig handling. Du använder bilder för att förtydliga det du berättar om.
Du kan skriva berättelser med tydlig början, handling och slut.
 • Sv   3
Du kan skriva en enkel faktatext på 1-2 meningar.
Du kan skriva en enkel faktatext på 3-4 meningar. Du kan med stöd söka information.
Du kan skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen. Du kan söka information från en källa som någon visar dig. Du kan använda bilder för att göra det du vill berätta tydligare.
 • Sv   3
Du använder med stöd några viktiga ord och begrepp som hör ihop med ämnet som du skriver om.
Du använder några viktiga ord och begrepp som hör ihop med ämnet som du skriver om.
Du kan använda viktiga ord som hör ihop med det du skriver om. Du skriver så att det är tydligt vad texten handlar om.
 • Sv   3
Du förbättrar enstaka detaljer om någon visar dig vad du ska förbättra.
Du gör dina texter bättre då någon visar dig vad du ska förbättra.
Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av frågor. Du gör dina texter bättre med hjälp av omdömen.
Skriva- form
 • Sv   3
Du kan forma alla versala bokstäver.
Du kan forma alla versala och gemena bokstäver.
Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
 • Sv   3
Du använder för det mesta stor bokstav och punkt i dina meningar. Du har oftast mellanrum mellan orden.
Du använder för det mesta stor bokstav och punkt i dina längre texter. Du har alltid tydliga mellanrum mellan orden.
Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter.
 • Sv   3
Du kan stava vanliga småord som t ex jag, du, han, hon, och.
Du kan stava ljudenliga ord som t ex smör, bröd, kaka, dator.
Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till.
TAL och SAMTAL
 • Sv   3
Du kan med stöd berätta för om en händelse som du varit med om så att den som lyssnar förstår det mesta av innehållet.
Du kan berätta om en händelse som du varit med om så att den som lyssnar förstår det mesta av innehållet.
Du kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
 • Sv   3
Du lyssnar nästan alltid på dina kompisar i t ex morgonsamlingen.
Du lyssnar mera aktivt på dina kompisars åsikter genom att t ex ställa frågor.
Du lyssnar på dina kompisars åsikter och ställer egna frågor och bidrar i diskussioner som uppstår.
 • Sv   3
Du kan ta enkla muntliga instruktioner enskilt. Du kan med stöd ta enkla instruktioner i helklass.
Du kan ta enkla muntliga instruktioner i helklass.
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • Sv   3
Du kan med stöd prata med andra om saker du känner till.
Du kan på ett enkelt sätt prata med andra om saker du känner till.
Du kan prata med andra om saker du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.