👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 1, Toråsskolan 2017-2018

Skapad 2017-09-13 14:48 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
F-1C, läsåret 2015-2016
Grundskola 1 Bild

Innehåll

Syfte utifrån Lgr 11

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Våra mål utifrån aktuella kunskapskrav år 6

Våra mål är att

 • du skapar olika typer av bilder; bilder för att berätta och bilder för att visa och förklara. 
 • du provar på och använder olika tekniker och material i dina bilder.

Så här arbetar vi -utifrån centralt innehåll år 1-3 i Lgr 11

Vi använder ofta bild för att komplettera texter vi skriver samt för att beskriva och förstärka upplevelser vi varit med om t.ex när vi varit ute i naturen . Vi provar också på olika material och tekniker för att upptäcka olika uttryckssätt, t.ex. torra färgpennor, pastellkritor, vattenfärger, flaskfärger, samt pyssel med t.ex.olika sorters papper, trolldeg, lera och tyg.

Vi provar på att överföra digitala bilder till text på datorn. 

Med dessa olika material och tekniker arbetar vi med såväl gemensamma som enskilda uppgifter. Vi varierar givna uppgifter med fritt skapande.

Så här får du visa vad du lärt

Genom att prova på och delta i olika aktiviteter. Genom att använda dina kunskaper i bild i olika sammanhang, t.ex i samband med sagoskrivande, temaarbete, matte och efterarbete av naturupplevelser.

Detta bedöms

Din förmåga att: 

 • använda bilder som komplement för att berätta, återberätta eller förklara
 • skapa bilder med hjälp av olika material och teknik som presenterats
 • använda fantasi och kreativitet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6