👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN, barnkonventionen och barns rättigheter

Skapad 2017-09-13 15:09 i Kullaviksskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi kommer att lära oss om FN, barnkonventionen och barns rättigheter.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss om vad FN är och vad barnkonventionen är. Vi kommer att prata om barns rättigheter och diskutera hur det kan se ut för barn i olika delar av världen.

Innehåll

Avsnitt 1

Visa lärande:

Du kommer att visa ditt lärande genom att:

-delta i diskussioner som handlar om barns rättigheter och olika värderingar.

-svara på olika diskussions- och värderingsfrågor.

-måla bilder och skriva enkel text som visar hur du tycker och tänker i olika diskussions- och värderingsfrågor.

 

Mål och bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

-delta i diskussioner som vi har i mindre grupper.

-förmedla dina tankar i text och bild.

 

Undervisning:

Under arbetsområdet kommer vi att:

-se på film som handlar om FN och barnkonventionen.

-läsa olika sagor som handlar om olika artiklar från barnkonventionen.

-samtala och diskutera kring olika diskussionsfrågor som är kopplade till sagorna vi läser.

-måla enkla bilder som handlar om olika artiklar från barnkonventionen.  

 

Underrubrik 1

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3