👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Love Theme

Skapad 2017-09-13 15:26 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 9 Engelska
Kärlekstema - vi jobbar med textförståelse, ordkunskap och muntligt samt olika skriftliga produktioner.

Innehåll

Vad ska vi göra?

 

Vi ska arbeta med ett tema om kärlek/LOVE.

 

Varför ska vi göra det?

 

Fokus i detta arbetsområde kommer framför allt att ligga på förståelsen av talad och skriven engelska. Du kommer att bli säkrare på att uppfatta talad engelska och ta emot information. Du kommer också att träna på att prata engelska kring ett välbekant ämnesområde (love). Du kommer att känna dig säkrare när du kan fler ord och kan uttrycka dig muntligt kring ämnesområdet.

 

Hur ska vi göra det?

Du ska få se och lyssna på en film med engelsk text. Vi kommer att jobba med ord och uttryck från filmen.

Du ska få lära dig ord/uttryck om kärlek genom att se på filmer och lyssna till hörövningar.
Du ska få träna på muntlig produktion i smågrupper (pratkort, speed dating).
Du ska få träna på att läsa texter i artikelform.

 

 Vad ska bedömas och hur ska det bedömas?

 

Du ska visa att du lärt dig ord och fraser från arbetsområdet och att du kan använda dem i ett nytt sammanhang i egna meningar. Tänk på: ”när kan man ett ord?”. Du kommer att få visa att du kan tillgodogöra dig innehållet i en skriven text om kärlek. Du ska visa att du kan använda engelskan muntligt under lektionstid och skriftligt i ett test. Du kommer också bedömas i hur väl du utför dina uppgifter under lektionstid.

 

 Du kommer att få träna på (från det centrala innehållet):

 

      Talad engelska och texter från olika medier (ex film, instruktionsfilmer och ljudfiler)

      Talad engelska med viss regional och social färgning (UK, US, Australia, Canada, South Africa etc)

      Olika former av samtal och dialoger (speech cards, speed dating)

      Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form (film, texter/artiklar)

      Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte (träna på att lyssna efter info)

      Språkliga företeelser som fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter (träna på idiom)

      Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar (speech cards)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Love Theme - här kan du se vad du kommer att bedömas på under arbetets gång

F
C
E
A
Aspekt 1
Muntlig aktivitet under lektionstid
Når för närvarande ej kunskapskraven
Du deltar och räcker upp handen då och då.
Du är aktiv och deltar så ofta du kan i muntliga sammanhang
Du deltar alltid i muntliga sammanhang och för konversationen framåt och kan uttrycka egna tankar och åsikter.
Aspekt 2
Läsa och förstå
Når för närvarande ej kunskapskraven
Du visar att du till viss del förstår texterna du läser.
Du förstår texterna vi jobbar med och kan vis det genom att jobba vidare med övningarna i övningsboken och föra dina kunskaper framåt.
Du förstår texterna vi jobbar med och jobbar aktivt för att förbättra din engelska genom att jobba med extrauppgifter och föra dina kunskaper framåt.
Ny aspekt
Förmågan att visa förståelse för engelsk text
Når för närvarande ej kunskapskraven
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Ny aspekt
Förmågan att förstå talad engelska från olika medier (här film)
Träna på att förstå talad engelska genom att titta och lyssna på engelsktalande filmer och musik.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo-
Ny aspekt
Förmågan att formulera sig skriftligt
Du deltar inte i skriftliga sammanhang och behöver träna på att bli bättre på det.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig relativt tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.