Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 ht-17 vt-18

Skapad 2017-09-13 15:27 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 5 Engelska
When do you need English?

Why do you need English?

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska syfta till att du utvecklar kunskaper i engelska språket.
Du ska utveckla din förmåga att använda språket i olika situationer.
Om du reser utomlands behöver du utveckla förmågan att kommunicera både i tal och skrift.

Centralt innehåll:

Konkretisering av mål:

Du kommer att få:
- bearbeta texter i ovan nämnda arbetsområden.
- delta i samtal och diskussioner.
- återberätta både skriftligt och muntligt på engelska.
- skriva berättelser på engelska.
- spela upp dialoger.
- skriva egna dialoger.
- göra presentationer om det du lärt dig.
- lära dig böja verb så du kan berätta vad som hände.
- utveckla din förmåga att ställa frågor på engelska.

Arbetssätt:

- Vi arbetar med läroboken Let`go enskilt, i par, i helklass
- Vi ser filmer och samtalar kring dem
- Vi gör hörövningar
- Pararbeten med bland annat dialoger
- Muntlig framställning
- Vi sjunger och leker
- Vi använder ipad och dator

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd på:
- din lust och vilja att delta.
- din förmåga att använda dig av nya ord och uttryck.
- din förmåga att förstå innehållet i talad engelska.
- hur du deltar i dialoger och pjäser.
- dina muntliga redovisningar och presentationer.
- hur du kommunicerar i tal och skrift.

Dokumentation:

Att dokumentera:
- återberätta en text muntligt och skriftligt
- glosförhör
- presentationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: