Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1

Skapad 2017-09-13 15:42 i Elinebergsskolan Helsingborg
Vi kommer att fokusera på de grovmotoriska färdigheterna så som rulla, hoppa, balansera, krypa, åla, samt koordination. Eleverna kommer också att få leka lekar och följa regler. De ska få möjlighet till att utveckla sin förmåga att samarbeta med andra.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
En god balans och kroppsuppfattning ger dig frihet att utöva alla fysiska aktiviteter. Kontrollen över kroppen gör oss trygga, säkra och bekväma i våra rörelser. Förmåga att lära, koncentrera sig och kunna sitta still en stund ökar med en kropp som mår bra.

Innehåll

Nationella mål

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att barnen ska utveckla sin förmåga att... - utföra olika motoriska grundformer samt rörelser med balans och kroppskontroll - kunna förstå och följa instruktioner och enkla regler - samt att kunna samarbeta.

Arbetssätt

Barnen kommer att få...

 • träna sina motoriska färdigheter genom olika redskapsövningar, lekar och rörelser till musik.
 • instruktioner till redskapsövningarna, olika lekar och samarbetsövningar där de får möjlighet att träna på att följa instruktioner och regler samt samarbeta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: