👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP Att samspela i grupp - Fritidshemmet

Skapad 2017-09-13 15:43 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 2

Innehåll

  MÅLFOKUS

Syfte/mål:

...att samspela i grupp

 

Centralt

innehåll:

 Se nedan

 

 

                                             

 

Förståelse:

Att visa förståelse och respekt för varandra.

Att se sig själv som en i gruppen.

Förmågor:

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt 

Fritidslärarens förhållningssätt:

Att vara en närvarande vuxen. Vägleda vid behov. Vara en vuxen förebild.

 

 

  UTVÄRDERING 

Utvärdering:

Trivsel och trygghet på fritidshemmet.

Utvärderingssätt:

Individuella utvärderingar digitalt

Observationer

Sociogram

Dokumentation:

Resultat från utvärderingar i Unikum

Bilder/filmer i Sites och Unikum

 

 

 

 

 

 

  AKTIVITETSPLAN (Hur ska vi genomföra det?)

Aktiviteter:

Samarbetslekar/övningar ute och i idrottshallen

Leklådor för den fria leken. Möjlighet till rollekar. Alla får vara med i leken.

Lärandemiljö:

Idrottshallen och utomhus

Ett klassrum med Leklådor.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -