👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatekonomi

Skapad 2017-09-13 15:43 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola F
Vi ska under några veckor v.37-40 jobba med ungas privatekonomi, tex att handla över internet, låna pengar, handla på kredit och avbetalningar och att teckna abonnemang. Vi ska även ta en titt på hushållets ekonomi, Vad ska pengarna räcka till i hemmet? Vad kostar en tonåring?

Innehåll

 

 

 

Vad ska vi göra?

 

Vi ska under några veckor v.37-40 jobba med ungas privatekonomi, tex att handla över internet, låna pengar, handla på kredit och avbetalningar och att teckna abonnemang. Vi ska även ta en titt på hushållets ekonomi, Vad ska pengarna räcka till i hemmet? Vad kostar en tonåring?

 

 

 

Hur ska vi jobba:

 

 • Föreläsning/ Swedbank kommer på besök

 • Arbetshäfte ( denna får ni på lektionen)

 • Jobba i boken s. 187-221

 • Gå in på följande adress och läs och utmana dig självJ http://www.ungafakta.se/ungekonomi/dinekonomi/

 • Se filmen livet och pengarna:

   

   


   

 

Hur bedöms detta?

 

 • Prov- begrepp

 • Löpande insatser

 

Varför ska vi göra detta?

 

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

Matriser

Hem och konsumentkunskap

E
C
A
Förmåga att:
planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Förmåga att:
planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Förmåga att:
hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
 • Hkk
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Förmåga att:
hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
 • Hkk
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra väl-utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Förmåga att:
värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privat-ekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Förmåga att:
värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättig-heter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Förmåga att:
värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring kon-sekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.