👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokarbete

Skapad 2017-09-13 16:11 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Svenska
Ni skall läsa en bok hemma och vi arbetar med lässtrategier och har bokprat en gång i veckan.

Innehåll

 

Pedagogisk planering : Läsförståelse och lässtrategier

 

Vi kommer under kommande veckor att arbeta med läsförståelse – framför allt med hjälp av olika lässtrategier. Lektionerna kommer bestå av såväl genomgångar och övningar som boksamtal samt läsning av både roman och kortare texter. Till varje fredag kommer vi ha läxläsning i romanen Flyt som en fjäril, stick som ett bi av Elin Nilsson (grundskolans läroplan) och, på lektionen, boksamtal. Efter höstlovet kommer varje boksamtalsgrupp att få spela in varsin film som har anknytning till boken.

 

 

 

Centralt innehåll – kursplan för ämnet svenska, grundskolan:

 

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

 

Centralt innehåll – kursplan för ämnet svenska, grundsärskolan:

 

Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.

 

Handstil och att skriva på dator.

 

Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier som verktyg för att planera och genomföra en presentation.

 

Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.

 

Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.

 

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.

 

Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

 

Några barn- och ungdomsförfattare.

 

 

 

Tidsplan grundskolan – Flyt som en fjäril, stick som ett bi

 

Vecka 37: Låna e-bok.

 

Vecka 38: Lässtrategi ”spågumman” på skönlitterär bok och läroboksutdrag, skrivuppgift (inkl. läsläxa till vecka 39, t.o.m. sid 65 + skriv upp nya ord).

 

Vecka 39: Skrivuppgift, lässtrategi ”detektiven” på skönlitterär bok, krönika och annan text, boksamtal (inkl. läsläxa t.o.m. sid 65 + skriv upp nya ord).

 

Vecka 40: Lässtrategi ”reportern” på saga, annan text och skönlitterär bok, boksamtal (inkl. läsläxa t.o.m. sid 96).

 

Vecka 41: Lässtrategi ”cowboyen” på skönlitterär bok, läroboksutdrag och annan text, boksamtal (inkl. läsläxa t.o.m. sid 128).

 

Vecka 42: Lässtrategi ”konstnären” på skönlitterär bok och novell, boksamtal (inkl. läsläxa t.o.m. sid 161).

 

Vecka 43: Samtliga lässtrategier på novell, boksamtal (inkl. läsläxa t.o.m. sid 187).

 

Vecka 45-46: Göra film.

 

 

 

 

 

Lycka till!

 

 Ylva

 

   Bildresultat för flyt som en fjäril