Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik, ordkunskap och rättstavning åk 4

Skapad 2017-09-13 16:32 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Eleverna ska under terminen arbeta med svensk grammatik, ordkunskap och rättstavning. Syftet med detta är att eleverna ska få en större förståelse för det svenska språkets uppbyggnad och utifrån denna kunskap utveckla sin förmåga att använda sig av språket.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Eleverna ska under terminen arbeta med svensk grammatik, ordkunskap och rättstavning. Syftet med detta är att eleverna ska få en större förståelse för det svenska språkets uppbyggnad och utifrån denna kunskap utveckla sin förmåga att använda sig av språket.

Innehåll

Syfte:


Eleverna kommer att arbeta med ett antal områden kopplade till det svenska språket. De ska få möjlighet att utveckla det svenska språket både muntligt och skriftligt genom både grammatik, ordkunskap och rättstavning. Grammatiken ska hjälpa eleverna att förstå det svenska regelsystemet, hur ord kombineras för att skapa begripliga satser och meningar. Ordkunskapen ska ge eleverna en större förståelse för ords betydelse och i vilket sammanhang de används. Rättstavning ska utveckla elevernas stavningsförmåga.

Vad vi gör:

Vi kommer arbeta med olika övningar kopplade till boken Dags! där vi går igenom bland annat stavningsregler, ordklasser och meningsuppbyggnader. Vi kommer också arbeta med eget material, så som att skriva egna texter, samt vår chrome book. Vi kommer arbeta både enskilt, i grupp och helklass. 

 

Bedömning

Här kommer en bedömningsmatris för dina kunskaper/förmågor inom arbetsområdet skrivande och grammatik. Jag bedömer dig efter de olika målen som står i vänsterspalten nedan.

Det stora målet är att du ska kunna skriva korrekta och välfungerande, intressanta texter och på ett utvecklat sätt kunna använda de olika regler och normer som gäller för skrivandet i svenska språket.

Även att förstå hur vårt språk fungerar och är uppbyggt så det kan hjälpa dig när du läser fler språk framöver.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
    Sv  4-6

Matriser

Sv
Grammatik och skrivande

Meningsbyggnad (uppbyggnad, använda sambandsord, ordföljd)
Jag har en bit kvar
Jag använder rätt meningsbyggnad.
Ordklasserna (substantiv, adjektiv, verb)
Jag har en bit kvar.
Jag kan förstå de olika ordklasserna och kan ta ut dem i en text.
Ords böjningsformer (substantiv singular-plural, verb tidstempus, adjektivs komparation))
Jag har en bit kvar.
Jag kan böja ord på ett korrekt sätt.
Stavningsregler (Kort/lång vokal, J-ljudet, Sj-ljudet, Tj-ljudet, Ng-ljudet)
Jag har en bit kvar.
Jag kan stava rätt till ord som har dessa ljud i sig.
Skiljetecken (punkt, frågetecken, utropstecken, talstreck, kommatecken - hur de används i texter)
Jag har en bit kvar.
Jag kan använda skiljetecknen rätt,

Ny rubrik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: