👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp motorik ht 2017

Skapad 2017-09-13 16:33 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 1 – 9 Motorik

Innehåll

 

Tidsperiod:  Höstterminen 2017.

 

 

 

Syfte:

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet motorik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

  • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.      

 

                                                      (Lgr 11)

 

 

 

Centralt innehåll:

 

    Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i

 

    redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl

 

    inomhus som utomhus.

 

  • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

 

     Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och

 

     dusch.

 

     Undersöka och orientera sig i närmiljön.

 

  • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.   

 

                                                  

 

  • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.

 

                                                 (Lgr 11)

 

 

 

 

 

Mål: Vad ska jag lära mej?     (Utefter var och ens förutsättningar)

 

Kunna delta/använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus. (Procedurförmåga)

 

Kunna delta/utföra rörelser med balans och kroppskontroll. (Procedurförmåga)

 

Kunna delta/genomföra några lekar, danser och andra rörelseaktiviteter samt följa några regler. (Procedurförmåga, kommunikativförmåga)

 

Kunna delta/genomföra  olika former av vattenaktiviteter, förflytta sig. (Procedurförmåga)

 

Kunna delta/beskriva i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.

 

(Analytiskförmåga, Kommunikativförmåga, Begreppsligförmåga)

 

Kunna delta/genomföra/anpassa sig i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden.  (Analytiskförmåga, Procedurförmåga)

 

Kunna delta i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus. (Analytiskförmåga, kommunikativförmåga)

 

Kunna identifiera/använda ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.  (Kommunikativförmåga, Begreppsligförmåga, Metakognitivförmåga)

 

 

 

 

 

 

 

 Hur: Undervisning

 

V34-51 Att vid samlingen varje dag prata om

 

       väderlek/aktivitet/klädval.

 

 

 

      Att 1g/v i samband med samlingen på

 

       morgonen, arbeta med mun och ansiktsmotorik som:

 

       olika blåsövningar; blåsa fjäder, blåsa tyllduk, blåsa

 

       vindsnurra, blåsa såpbubblor, blåsa vattenrör, blåsa

 

       pingpongbollar.

 

       Härma munmotorikkort med olika mun och tungrörelser

 

       Jobba med olika ljudkort/olika bokstavskort, kombinera dessa.

 

      

 

       Återkommande i bänkjobbet arbeta med från ”Tal och

 

       Sväljcenter” personligt utformade munmotorikövningar.

 

 

 

V. 34-51 4 dagar i veckan starta med en morgonpromenad.

 

         1g/v Promenad till skogen. Springa, leka lekar, klättra på stenar där.

 

         Återkommande gå till lekparken.

 

 

 

V. 47-51 Vinteraktivitet: Madrassåkning. I samband med aktiviteten

 

         prata om kläder/väderlek/klädval.

 

 

 

 

 

Motorik/idrott i storgrupp tillsammans med basgrupp 4,5,6.

 

Vid varje tillfälle samtala om väder/väderlek, fysisk aktivitet, klädval och hygien.

 

V. 34-38 Samspelslekar, musikstopp

 

V. 39-46 Motorikbana- följa regler och instruktioner.

 

V. 47-49 Stafett och samspelslekar

 

V. 50-51 Ringdans

 

 

 

V.34-51 Träna finmotorik: I samband med bänkjobb skriva,

 

        klippa, klistra, färglägga. (Samt på bildlektion se

 

        bildplanering). Pussel, pärlplattor, Playdoo, lera.

 

 

 

V. 41-51 Bada/vattenlek:

 

        Träna rörelse i vatten, vattenvana, olika vattenaktiviteter

 

        samt simning.

 

 

 

V. 34-51 Där det naturligt för eleven uppstår, under skoldagen,

 

         använda ord/begrepp/symboler.

 

 

 

 

 

Hur eleverna visar sina förmågor:

 

Genom att efter förmåga delta/genomföra/beskriva/kommunicera under lektionerna.

 

 

 

Bedömning: Personalen stämmer av mot Lpp samt elevens IUP. Kontinuerlig formativ och summativ bedömning.

 

Stämmer varje dag av med eleven hur dagen varit samt hur eleven tycker olika aktiviteter gått. Kort/Ipad med JA/NEJ, GLAD/LEDSEN gubbe, TUMME UPP/TUMME ned. Personalen stämmer också dagligen av med varandra hur olika aktiviteter gått.

 

 

 

Big 5: Analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, procedur

 

       förmåga, metakognitiv förmåga.

 

Matriser

MOT
Mölndals stad - Motorik (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet motorik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av åk 9. (Efter elevens förutsättningar)
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.
Dessutom genomför eleven olika former av vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten.
Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.
...
Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning och självbild.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
Eleven använder kunskaperna i olika situationer.
Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika förhållanden och följer allemansrättens regler.
Eleven deltar i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven kommunicerar om och ger exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.