👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2017-09-13 17:09 i Vikmanshyttans skola Hedemora
Grundskola 5 Geografi
Nu har det blivit dags att arbeta med Nordens länder; Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Ni ska ta reda på vilka likheter och skillnader det finns mellan de nordiska länderna vad beträffar språk, miljö, natur, befolkning, storlek, flagga, naturtillgångar och vad de flesta människorna arbetar med. Det är fler likheter än du kanske tror! Ni ska få lära er namn och läge på städer, vatten, öar och berg och olika ord och begrepp så att ni kan samtala och diskutera med varandra.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Hur man använder och förstår olika kartor
 • Namn och läge på de nordiska länderna samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter i Norden
 • Klimatet i de nordiska länderna
 • Nordens befolkning - var man bor och varför
 • Nordens naturtillgångar och hur de påverkar befolkningen
 • Att se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna
 • Vad som finns att se, göra och uppleva i de nordiska länderna
 • Vilka språk som talas i de nordiska länderna
 • Geografiska ord och begrepp, samt andra ord och begrepp som behövs för att kunna samtala om Norden

 

Genom att:

 • Arbeta med kartövningar
 • Se filmer om de nordiska länderna (t ex Geografens testamente)
 • Läsa texter och besvara uppgifter
 • Samtala och diskutera
 • Diskutera likheter och skillnader mellan länderna
 • Göra en gemensam ordlista över geografiska ord och begrepp

 

 Begrepp att förstå och kunna använda:

               jordglob klimat glaciär magma lava naturreservat naturlandskap malm resurser offentlig sektor 

               Norden Skandinavien EU  Golfströmmen Nordatlantiska strömmen Östersjön

               monarki republik

 

 

 

 

 

Bedömning - Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Du ska delta aktivt när vi läser, diskuterar samt arbetar med olika uppgifter i bland annat arbetsboken. 

 • Genom kartprov och ett skriftligt faktaprov vid temats slut får du visa att  

                * du kan använda och förstå olika kartor

                * du kan namn och lägen på de nordiska länderna samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter i Norden

                * du kan beskriva klimatet och naturtillgångarna i de nordiska länderna och hur de påverkar befolkningen

                * du kan använda ord och begrepp

                * du kan några skillnader och likheter mellan de nordiska länderna

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Matris för Norden år 5

Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nordens länder
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt kunna placera ut dem på en karta över Norden.
Du behöver hjälp för att tala om vilka de nordiska länderna är och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss hjälp tala om vilka de nordiska länderna är och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de nordiska länderna är och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med stor säkerhet tala om vilka de nordiska länderna är och placera ut dem på en karta över Norden.
Huvudstäder i Norden
Du ska veta vad huvudstäderna heter i de nordiska länderna samt kunna placera ut dem på en karta över Norden
Du behöver hjälp för att tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med viss hjälp placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med viss säkerhet placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med säkerhet placera ut dem på en karta över Norden.
Namngeografi
Namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter.
Du behöver hjälp för att kunna namnge och placera viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden.
Du kan några namn och lägen på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden.
Du kan flera namn och lägen på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden.
Du kan de flesta namn och lägen på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex topografisk karta, tematisk karta, klimat, väderstreck.
Du har ännu inte visat att du känner till en del geografiska ord och begrepp.
Du känner till några geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till de flesta geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
Du behöver hjälp för att kunna förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder.
Du kan förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta.
Kartan
Kunna använda en kartbok för att söka information.
Du behöver hjälp med att söka information i en kartbok.
Du kan med lite hjälp söka information i en kartbok.
Du kan med viss säkerhet hitta information i en kartbok.
Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret.
Kartan
Känna till skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor.
Du behöver hjälp med att förklara skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor.
Du kan med viss hjälp förklara skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor.
Du kan med viss säkerhet förklara skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor och kan ge något exempel på vilken information man kan få från dem.
Du kan med säkerhet förklara skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor och kan ge flera exempel på vilken information man kan få från dem.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du har ännu inte visat att du känner till fördelningen av Nordens befolkning eller någon orsak till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge någon orsak till fördelningen eller beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av dessa.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge flera orsaker till fördelningen och beskriva konsekvenser av dessa.
Söka, välja ut och sammanställa
Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Du behöver hjälp för att sammanställa
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Naturtillgångar och klimat
Klimatet i Norden och de nordiska ländernas naturtillgångar samt hur det påverkar befolkningen.
Du behöver hjälp för att kunna beskriva klimatet och berätta vilka naturtillgångar de nordiska länderna har.
Du kan med viss hjälp beskriva klimatet och berätta om vilka naturtillgångar de nordiska länderna har och hur klimatet påverkar befolkningen.
Du kan med viss säkerhet beskriva klimatet och berätta om vilka naturtillgångar de nordiska länderna har och hur klimatet påverkar befolkningen.
Du kan med god säkerhet beskriva klimatet och berätta om vilka naturtillgångar de nordiska länderna har och hur klimatet påverkar befolkningen.