Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barbatema

Skapad 2017-09-13 17:26 i Vitklövergatans förskola Ale
Förskola
Under höstterminen 2017 och vårterminen 2018 så kommer vi att lära känna familjen Barbapapa och hans fina familj. Vi kommer att tillsammans få prova nya saker, lära oss massor samt ha roligt ihop.

Innehåll

Barngruppen består i nuläget av 13 barn totalt, 10 pojkar och 3 flickor. Under hösten kommer två pojkar ytterligare att skolas in och gruppen är full när vi är 15 stycken barn i åldern 1-3år.

 

Genomförande/arbetsmetod:

Vi kommer att presentera Barbafamiljen med hjälp av figurer, bilder och böcker. Familjen består av Mamma, Pappa, Barbalala, Barbazoo, Barbastark, Barbaskön, Barbabok, Barbafin och Barbaflink.

Varje figur representerar olika egenskaper och kunskaper.

Barbamama och Barbapapa: Visar hur man ska vara mot varandra, empati och kamratskap.

Barbalala: Kommer med sånger,rim och ramsor, hjälper barnen med den språkliga utvecklingen.

Barbazoo: Lär oss om djur och natur.

Barbastark: Tycker om att röra på sig, är med oss på gymnastiken. Övar motorik och kroppsuppfattning. Lär oss också om vad vi ska göra          vid brandutrymning.

Barbaskön: Gillar att skapa och måla med olika färger och material, han tar med detta till oss så vi får prova.

Barbabok: Kommer med böcker och sagor till oss, ska även följa med oss till biblioteket. Hon är nyfiken på vilka språk barnen på Rödklövern har som modersmål.

Barbafin: Hon är vår Barba som gillar vackra saker och lugn och ro. Hon är med oss när vi vilar och när vi har avslappning efter gymnastiken.

Barbaflink: Experimenterar gärna och tycker om matematik. Han räknar med oss och lär oss om former och storlekar.

 

Med vårt tema Barbafamiljen vill vi ge barnen möjlighet att utveckla:

* Sitt språk, få ett större ordföråd.

* Sitt matematiska tänkande och medvetande. Möta olika former, färger, storlekar och räkneord.

* Sin motorik och öka sin kroppsuppfattning.

* Sin empati, konflikthantering och vänskapsrelationer

* Sitt skapande genom att få möjlighet att prova olika material.

* Möjlighet till att påverka sin inne- och utemiljö. Genom observationer utformar vi verksamheten efter barnens behov och intressen. 

 

 

Temat är inte färdigt utan kommer att utvecklas och utformas efter barnens önskemål och intressen.

 

Utvärdering:

Barbapapa och Barbamama har varit med oss genom temat och påminner oss om hur vi ska vara mot varandra. Det har varit en del konflikter i gruppen och vi har arbetat mycket med turtagande och samspel.

Barbalala har med sina aktiviteter hjälpt barnen att utveckla sitt språk. Hon har varit med oss på samlingar där hon kommit med sånger, rim och ramsor. Barnen har tyckt att det varit roligt att sjunga, de har lärt sig sångerna och är delaktiga. Barnen ger också själva förslag på sånger de vill sjunga. Barbalala har också kommit med instrument som vi spelat tillsammans med och vi har även gjort egna maracas

Barbazoo och hans djur har besökt oss på samlingarna. Han har berättat vad djuren heter, var de bor och hur de låter.

Barbastark hjälper oss att träna vår kroppsuppfattning. Han har gymnastik med oss en gång i veckan och var med att inviga vår utebana. Vi ser att barnen hänger med mer och mer på gymnastiken, de tycker att det är roligt att röra på sig och behärskar nu rörelserna. Barnen har lärt sig vad de olika kroppsdelarna heter och deras kroppsuppfattning har ökat.

Barbaskön sätter färg på tillvaron. Han har genom sitt skapande gett barnen möjlighet att prova på olika material och färger. Vi har målat på stenar, gjort svamptryck, målat på staffli med olika penslar och moddlare samt påskpysslat och julpysslat. Barnen tycker att det varit roligt att skapa och alla har vågat prova. De har skapat efter sin förmåga och haft möjlighet att påverka genom att välja bland material och färger.

Barbabok har med sina aktiviteter hjälpt barnen att utveckla sitt språk. Detta genom att hon kommit med olika flanosagor och böcker. Vi har läst mycket tillsammans och pratat om bilderna. Barnen tycker det är roligt att uppmärksamma vad som finns på bilderna och det har lett till härliga samtal.

Barbafin vill ha lugn och ro och är därför med oss när vi vilar. Under avslappningen efter gymnastiken har barnen varvat ner och hon varit med.  Hon tycker även om vackra saker och har haft med sig material i form av "ädelstenar" och gyllenefärg som barnen gjort vackra hjärtan av.

Barbaflink är vår experiment och matematik  Barba. Han har haft med sig former och siffror som barnen fått bekanta sig med. Barnen har tagit till sig detta och de räknar mycket under dagen. Barnen har också gjort egna experimentflaskor där de fick möta de olika begreppen Mjuk-Hård och Liten-Stor samt undersöka vad som flyter eller sjunker. Vi har pratat om färger, former och räknat tillsammans. Vi märker att barnen pratar mer och mer om färger och är uppmärksamma på detta.

 

Slutligen kan vi säga att det varit ett väldigt roligt och lärorikt tema. Barnen har varit engagerade och alla har deltagit och utvecklas.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: