Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Matematik åk 5

Skapad 2017-09-13 19:06 i Långhundra skola Knivsta
Grundskola 5 Matematik
Att förstå hur multiplikation och division är en självklarhet, att kunna sina tabeller är viktigt, därför försöker vi automatisera dem.

Innehåll

Matematik Åk 5 Multiplikation och Division

Gäller för tiden: Ht 17

 

Övergripande mål från läroplanen

 

-        kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

-        kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

-        tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

Syfte - ämnesspecifika förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

-        formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

-        använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

-        välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

-        föra och följa matematiska resonemang,

-        använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll och arbetsformer:

 

Du kommer att arbeta med:

-        de fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

-        centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder.

 

Arbetssätt/arbetsformer

Du kommer att få ta del av gemensamma genomgångar, arbeta enskilt i din matematikbok och även arbeta praktiskt med gemensamma och enskilda uppgifter.

Kunskapskrav och bedömning

 

Efter avslutat arbetsområdet ska du kunna:

-        förstå hur addition och multiplikation hör ihop

-        multiplicera ental, tiotal och hundratal, t.ex. 5∙6, 5∙60, 5∙600

-        förstå hur multiplikation och division hänger ihop.

-        använda kort division

-        de matematiska begreppen multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare och kvot.

-        använda multiplikation och division när du löser textuppgifter.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-        förstå och använda matematiska begrepp.

-        använda multiplikation och division när du löser uppgifter.

-        redogöra för uträkningar och slutsatser.

-        ta ett personligt ansvar för dina matematiska studier.

-        använda de matematiska begreppen

 

Bedömningen kommer att ske under arbetets gång genom ditt deltagande vid genomgångar och diskussioner, vid grupparbeten samt under ditt enskilda arbete. Du kommer även att få visa dina kunskaper genom diagnoser och eventuellt prov.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: