👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna

Skapad 2017-09-13 19:36 i Björkås förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Solsidans förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Babblarna figurer är skapade efter förskolans sätt att arbeta enligt läroplanen. Babblarna har tydliga former och färger där ingår olika ämnen som förskolan arbetar efter för att utveckla barnen.

Innehåll

Var är vi? Nuläge

 

Barnen visar ett intresse för Babblarna och deras karaktärer. Barnen visar intresse för matematik, språk, motorik, ateljéverksamhet och teknik därför anser vi att vi ska arbeta med detta för att ge barnen en större förståelse.

Babblarna karaktärerna har läroplan som grund och för oss de kommer att bli inspiration källa för olika aktiviteter.

Babba symboliserar språkkunnighet, språklek och olika ord.

Bibbi symboliserar matematik.

Bobbo symboliserar rörelse och motorik.

Doddo symboliserar social samspel, gillar att kramas och att vara tillsammans.

Diddi symboliserar skapande i alla möjliga material man kan hitta.

Dadda symboliserar naturkunskap och teknik.

 

Vart ska vi? Prioriterade mål

Vi har som mål att när temat är slut ska barnen ha fått en större förståelse för sina intressen.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

 

Hur gör vi?

Metod 

Vi kommer arbeta med babblarna i våra grupper men även i helgrupper. Alla babblar används hela året men vi kommer arbeta lite extra med en eller två babblare olika månader.

September: Doddo. Socialt samspel

Oktober: Babba: Språk. Doddo: Socialt samspel/värdegrunden.

November: Bobbo. Motorik

Februari: Diddi. Skapande

Mars: Bibbi. Matematik

April: Dadda. Natur och teknik.

 

Babblarna introduceras via en liten invigningsfest. Vi utmanar barnen utifrån deras förmågor och utveckling. Vi har barnen uppdelade inflika grupper för att ge dem mest pedagogisk lärande. 


Förutsättningar -

En babblade per månad. Pedagogerna delar på ansvaret. 

Dokumentation -Vi dokumenterar genom obervationer, foto, ev film, samt intervjuer.

 Vi dokumenterar barnens utveckling utifrån babblarkaraktärernas egenskaper. 

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering-  Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel? Koppla till läroplanen.

Hur har arbetet varit? - Pedagogernas upplevelser. Barnens upplevelser. Hur utamde vi barnen? Hur inspirerade vi barnen? Något vi hade kunnat göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - Åter till nuläge - ny planering