Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bordslampa i trä

Skapad 2017-09-13 19:58 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Tillverka en lampa i trä som är ledad/rörlig på minst 2 ställen.

Innehåll

Mål

Läraren visar inspirations bilder på en lampa  Eleverna får sedan i grupp knäcka nöten hur det fungerar. Var och en designar sedan och gör en ritning med exakta mått.

Eleverna skriver sedan i loggboken, en arbetsbeskrivning, lägger in sin ritning med 2 vyer. Senare även en utvärdering samt lägger upp bilder på sin färdiga lampa.

- Att formge och framställa ett slöjdföremål efter en egen ritning.

- Att formge och framställa en lampa efter din arbetsbeskrivning.

- Att välja tillvägagångssätt och motivera sina val utifrån syftet med arbetet.

- Att utveckla idéer utifrån inspirationsmaterial från slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer.

- Att analysera och värdera arbetsprocessen och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Syfte 

Syftet med uppgiften är att öva sin idérikedom, kreativa lösningar för att designa en egen lampa som går att ställa in höjd/vinkel.

Hur gör man för att lampan ska kunna röra sig på ett enkelt sätt och för att bli så funktionell som möjligt. Detta måste räknas in när man designar och sedan gör sin ritning.

  • Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl
    Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl
    Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • Sl
    Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. 

 

 

Undervisning/Metoder

Föreläsningar/genomgångar

Bilder

Gruppdiskussioner

Praktiskt genomförande

Utvärdering

 

Bedömning och redovisning

Bedömning sker utifrån din förmåga att:

- Formge och framställa slöjdföremål med hjälp av instruktioner och egna initiativ.

- Använda redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

- Välja tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

- Visa egna idéer med hjälp av inspirationsmaterial.

- Visa kombinationer med hänsyn till form och funktion.

- Kunna välja och formulera handlingsalternativ som leder framåt, initiativ och engagemang.

- Ge omdöme om arbetsprocessen och visa samband mellan form, funktion och kvalitet med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

- Tolka slöjdföremål och koppla det till trender och olika kulturer.


skriftlig redovisning genom loggbok (classroom)
diskussioner 
praktiskt genomförande
problemlösning
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: