👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4A kapitel 1 - Om tal

Skapad 2017-09-13 20:17 i Sternöskolan Karlshamn
Mattespanarna 4A, kapitel 1 - Om tal
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer arbeta med kapitel 1 i Mattespanarna 4A, området "Om tal".

Innehåll

 

Om tal

Bedömning

I arbetsområdet Om tal bedöms din förmåga att:

 • Förstå och använda begreppen tal, siffror och positionssystem i talområdet 0-10 000.
 • Förstå och använda begreppen hälften och dubbelt.
 • Om talserier och talmönster.
 • Läsa av en tallinje.
 • Storleksordna tal inom talområdet.
 • Använda metoder för att beräkna hälften och dubbelt.
 • Kunna begreppen positionssystem, udda och jämna tal, talmönster samt tallinje.

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt.
 • Din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment.
 • Skriftliga avstämningar.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • Använda oss av datorn.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Om tal

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven storleksordnar tal inom talområdet
Eleven sätter tal i rätt storleksordning.
Eleven hittar metoder för att läsa av positionssystemet på ett effektivt sätt, t.ex. att 10 100 är större än 10 099 genom att titta på hundratalssiffran.
Eleven läser av en tallinje.
Eleven läser av och bestämmer tal utmed en tallinje.
Eleven förstår hur tal är uppbyggda med positionssystemet.
Eleven läser av ett tal och kan benämna siffrornas värde beroende på placering. Ex. I talet 4 392 är siffran 3 värd 300.
Eleven inser betydelsen av de olika platserna och använder detta för att skapa olika tal. Ex. Använd siffrorna 3, 5, 7, 2 och gör talet närmast 2 400.
Eleven använder platsvärdena för att t.ex. lösa talgåtor.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven räknar med begreppen hälften och dubbelt.
Eleven behärskar en metod för enklare beräkningar av hälften och dubbelt.
Eleven förstår hur ett talmönster är uppbyggt.
Eleven fortsätter på ett givet talmönster med ytterligare tal samt konstruerar ett eget talmönster av enklare slag. Ex. 1, 4, 7, 10
Eleven kan beskriva hur ett talmönster är uppbyggt.
Eleven kan konstruera och beskrivna egna talmönster av mer komplicerat slag. Ex. 1, 3, 7, 13.

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning.
Eleven läser av och löser enklare problem. Ex. Robin har 2 540 kr och köper en bok för 200 kr. Hur mycket har han kvar?
Eleven löser problem i enklare situationer även om räknesättet inte är givet. Ex. Johan behöver 24 st glas, men de säljs i förpackningar med 5 i varje. Hur många glas måste han köpa?
Eleven läser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten. Ex. Hur många siffror går det åt att skriva talen 1-15?