👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min närmiljö

Skapad 2017-09-13 20:35 i Kastanjen Haninge FSK/GR
Förskola
Närmiljö - vad är det? Hur långt sträcker sig vår närmiljö? vad finns i vår närmiljö? Vad kan vi se, höra och göra i vår närmiljö?

Innehåll

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och  lärande. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden och få egna erfarenheter individuellt och i grupp.

 

Syften

 • Att skapa en trygghet för alla barn i en rik lärandemiljö, på Norrgården - förskolan och i deras närmiljö.
 • Att alla barn ska få möjligheter att utforska sin närmiljö.
 • Att alla barn ska få möjligheter att stimuleras av olika upplevelser och platser i närmiljön.
 • Att alla barn ska få möjligheter att gå på upptäcktsfärd i vårt närområde. Vad finns det - hur ser det ut - vad erbjuder den för aktiviteter och hur ser skogen och naturen ut.
 • Att alla barn ska få möjligheter att uppleva närmiljön genom alla våra sinnen. Känsel, lukt, syn, hörsel och smak

 

 

Metod : Vi tar promenader, upptäcker hela gården och besöker de andra avdelningarna för att barnen ska känna igen sin närmiljö och vara trygg i den. Vi går till närliggande lekparker och andra grönområden som t ex Slätmossens naturpark. Vi besöker kulturhuset och biblioteket.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016