👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 7-9 I taket lyser stjärnorna

Skapad 2017-09-14 08:28 i Tunabergsskolan Uppsala
Vi läser och bearbetar Monika Zaks bok Tredje kärleken (uppföljaren till Alex Dogboy).
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läraren läser en del högt för klassen. Eleverna läser enskilt och i läsgrupper. Vi diskuterar och reflekterar kring bokens innehåll, tillsammans och enskilt.Perioden avslutas med en lite större uppgift.

Innehåll

Kunskaper som kommer att bedömas

Hur väl eleven sammanfattar texters innehåll.

Hur väl eleven resonerar kring budskap i olika texter.

Språklig säkerhet vad gäller variation (ordval/meningslängd) och skriftliga normer. 

Hur väl eleven deltar i diskussioner/samtal kring den lästa texten. 

Så här visar du dina kunskaper

Genom diskussioner i klassrummet. Genom att svara på läsförståelsefrågor i skrivhäftet. Genom skrivandet av en bokrecension. 

Undervisning och arbetsformer

Läraren läser först högt för klassen ur romanen "I taket lyser stjärnorna". Sedan läser eleverna på själva . Vi diskuterar och reflekterar, tillsammans och enskilt, bokens innehåll. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9