👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik, källor och källkritik åk 7 SvA

Skapad 2017-09-14 09:12 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Arbetsområdet fokuserar på hur man hittar information på Internet, samt tränar ett källkritiskt förhållningssätt.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
I olika skolämnen får du ofta läsa fakta och sakprosatexter om många olika saker. Du kan även stöta på denna sortens texter i tidningar och på Internet . Det du dock inte alltid kan vara säker på när du läser denna sortens texter på Internet är om du kan lita på den information du läser om.

Under detta arbetsområde ska vi lära oss vad en sakprosatext är, hur man kan välja ut det viktigaste i sådana texter, samt hur man kan kontrollera den fakta källorna på Internet förmedlar.

Innehåll

Förankring i läroplanen

Undervisning

 • Vi tränar på att läsa olika faktatexter, så kallade sakprosatexter.
 • Vi tränar på att se skillnad mellan sakprosa och berättande texter, så kallade skönlitterära texter.
 • Vi tränar på olika sätt att läsa och på att ta ut det viktigaste ur faktatexter, genom att exempelvis ta ut nyckelord.
 • Vi  tränar på att söka information på olika hemsidor och på att undersöka hur trovärdiga olika hemsidor är.

Bedömning

 • Du ska visa att du kan ta ut relevanta nycklelord från sakprosatext.
 • Du ska visa att du kan skriva en sammanfattning av en sakprosatext.
 • Du ska visa att du kan hitta den information du behöver genom att använda dig av olika källor.
 • Du ska visa att du kan läsa dig till information och bedöma vad som är fakta och inte.
 • Du ska visa att du kan värdera källors trovärdighet.

Uppgifter

 • Sammanfattning Skratt- något att ta på allvar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Söka och sammanställa information och källkritik

E
C
A
Källkritisk granskning
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval källor och för då enkla och till viss del underbygda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval källor och för då utvecklade och relativt väl underbygda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval källor och för då välutvecklade och väl underbygda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställning av information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt i väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Studieteknik
Eleven kan läsa sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.