Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora Norr NF Normer och Värden 2017

Skapad 2017-09-14 09:15 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Läroplansmål

1. Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

2. Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö,

Planerade insatser

1. Vi vill ge barnen ett språkförståelse för att kunna uttrycka sina behov och känslor samt att förstå andras behov och känslor.

2. Vi tar oss ut i närmiljön och lär barnen hur vi vistas där.

Metodval

1. Vi delar in barnen i mindre grupper för att barnen skall få större utrymme att utöva språket:

  • 2 samlingsgrupper,
  • många smågrupper i självvald lek
  • i övriga situationer.

1. Vi undersöker olika känslor genom sagor. T ex Vad händer när Trollet blir snällt i Bockarna Bruce.

2. Vi går ut i närmiljö. Vi undersöker allt levande i naturen.

Övrigt: Vi ger barnen inflytande i bloggen, t ex när vi undersöker närmiljö.

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

1.Kännetecken:

Att barnen självmant hjälper varandra.

Att barnen visar empati  och gör förlåt - t ex ställer frågan" Hur gick det"

 

2.Kännetecken:

Att barnen är intresserade för smådjur i stället för att ta död på dem.

Att barnen börjar förstå vad och var får man plocka växter i naturen. 

  

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: