👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att berätta utifrån ett manus - svenska åk 9

Skapad 2017-09-14 09:27 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Höstprat - att skriva manus och tala in ett höstprat med musik
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
I detta arbetsområde kommer du att utifrån det manus du kommer att skriva presentera/spela in ditt eget radioprogram under signaturen "Välkommen till mitt höstprat".

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt din förmåga att bearbeta egna texter och ge respons på andras texter.

Du ska också utveckla tilltro till din egen förmåga att förmedla egna tankar och åsikter. 

Du ska kunna 

 • skriva ett höstprat där du formulerar egna tankar och åsikter
 • bearbeta din egen text och ge respons på andars texter
 • använda olika stilfigurer och gestaltningar för att förbättra din text
 • tala in ditt höstprat samt musik- och bildsätta det

 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdena Tala, skriva och samtala samt Läsa och skriva.

 

Genomförande

 • Vi lyssnar gemensamt på några sommar- och vinterprat. 
 • Du samlar idéer till ditt eget prat. 
 • Du skriver ett manus till ditt prat.
 • Du får respons på ditt manus. Du ger också respons till en eller flera kamrater.
 • Du bearbetar ditt manus.
 • Du övar in ditt prat.
 • Du väljer musik och bild till ditt prat. 
 • Du spelar in ditt prat.
 • Vi lyssnar tillsammans på varandras höstprat.

 

Bedömning

Du visar att du lärt dig skriva ett manus genom att lämna in ditt höstprat. 

Du visar att du kan formulera dig muntligt genom att spela in ditt höstprat.

Du visar att du kan koppla din bild och din musik till ditt prat genom att skriva en text kring detta. 

 

Kursplanens mål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna … utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift, samt att anpassa språket efter olika syften. 

 

Uppgifter

 • Höstprat

Matriser

Sv SvA
HÖSTPRAT

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar i huvudsak som ett bidrag till radioprogrammet Vinter i P1.
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar relativt väl som ett bidrag till radioprogrammet Vinter i P1.
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar väl som ett bidrag till radioprogrammet Vinter i P1
Kommunikation
Eleven visar viss anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och presentera det som sägs på ett intresseväckande/engagerat sätt.
Eleven visar god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och presentera det som sägs på ett intresseväckande och engagerat sätt
Struktur
Vinterpratet är i huvudsak sammanhängande och begripligt.
Vinterpratet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, till exempel genom inledning och avslutning.
Vinterpratet är väl sammanhängande och välstrukturerat, till exempel genom en effektiv inledning och avslutning.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat, och passar relativt väl för radioprogrammet Vinter i P1.
Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, träffande och specifikt och passar väl för radioprogrammet Vinter i P1.