Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Område: kommunikationsövningar

Skapad 2017-09-14 09:27 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Grundskola F
Kommunikationsövningar: FB.

Innehåll

Område: Kommunikationsövningar

Marcus Fredriksson HT-2017

 

Syfte - Vad vi vill göra:

 

Som en del av det övergripande fritidsarbetet i förskoleklass, och under kategorien fredagsverksamhet, ämnar kommunikations- och kamratövningar till att stärka såväl den deltagande individen som barngruppen i sin helhet.

 

HUR? Arbetssätt/metod:

 

Här följer exempel på den typ av övningar som arbetet kan innehålla men det är ingalunda uteslutande dessa övningar som enbart förekommer. Dock ger de ett bra smakprov på hur verksamheten kan se ut.

 

Fyrahörnsövning:

 

Fyra hörn av rummet representerar olika ståndpunkter, ofta Ja, Nej, Kanske och Vet inte. Pedagogen presenterar ett scenario och eleverna får själva välja vilket hörn de skall ställa sig i. Pedagogen frågar sedan eleverna hur de tänkte och varför de valde det hörn de valde.

 

Exempelfrågor:

 

Bör man alltid hålla vad man har lovat?

Behöver en kompis alltid vilja leka med en?

Måste man städa upp efter sig?

 

Lära känna samtal:

 

Pedagogen delar in eleverna två och två och har i åtanke att se till att elever som vanligtvis kanske inte umgås så mycket under skolverksamheten får chansen att lära känna varandra. Pedagogen presenterar sedan olika frågor som eleverna får turas om att ställa till varandra.

 

Exempelfrågor:

 

Om du var ett djur, vilket djur skulle du vilja vara då? Varför?

Vilken är din favoritmat?

Vad brukar du göra på kvällen innan du går och lägger dig?

 

Valet:

 

Pedagogen presenterar en kort berättelse som avslutas med ett val mellan två olika alternativ. Eleverna får sedan rösta om vilket alternativ som skall väljas via ett kollektivt beslut. Röstningen sker i två omgångar, en initiell omgång som sedan följs av att eleverna får chansen att motivera sitt val för att övertyga de som hade en annan ståndpunkt, följt av ytterligare en omröstning där man kan se om antalet tex: ja eller nej, har förändrats.   

 

Sagan:

 

Ansvarig pedagog påbörjar muntligt en berättelse varav var och en av deltagande elever får fortsätta med varsin mening av berättelsen som sedan pågår i några varv. Eleverna har även möjlighet att säga “pass”. Inspirerad av “ett ord i taget” från folkhalsan.fi

 

Jag gillar

Eleverna sätter sig på var sin stol i en ring. En elev eller pedagog står i mitten av ringen. Personen inne i ringen inleder leken med att t.ex. säga: "Jag gillar att sjunga". Samtliga som samtycker med påståendet byter stol. Personen inne i ringen försöker samtidigt hinna ta en ledig stol. Den som blir utan stol att sitta på är nästa i tur att ställa sig i mitten och säga ett påstående.

Variation till övningen kan vara att personen i mitten av ringen säger "jag gillar inte..."

 

https://lekar.folkhalsan.fi/vanskapslekar/jag-gillar

 

Andra påståenden där man antingen håller med eller inte håller med går naturligtvis också att använda sig av och pedagogen kan sedan ställa följdfrågor

 

DOKUMENTATION På vilket sätt? Vad vill vi visa?

 

Dokumentation sker i bildform och blogginlägg via unikum som en del av kontakten mellan föräldrar/barn/fritidshem veckovis.

 

UTVÄRDERING Vem, vad och hur?

 

Utvärdering sker kontinuerligt efter tillfälle i form av anteckningar om vad som fungerat/inte fungerat och vad som kan utvecklas och sammanfattas sedan efter avslutad termin i den övergripande utvärderingen av veckoschemat för fritidsverksamhet: fb.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: