Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nöjesparker

Skapad 2017-09-14 09:32 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med temat nöjesparker.

Innehåll

Ni kommer att få 4:a nöjesparker presenterade för er. Tillsammans skall ni söka fakta, samt ta ställning till vilken nöjespark som har bäst information på sin hemsida. När ni tittat på de olika hemsidorna och tagit ställning till dessa har ni använt er mycket av förmågan hantera information, eran kommunikativa förmåga samt förmågan att analysera.
Arbetet kommer att vara tillsammans i helklass, parvis samt enskilt. 
Vidare kommer ni att få välja en av dessa 4:a nöjesparker som ni själva vill åka till eller har varit vid. När ni valt nöjespark kommer ni att få skapa en text om den nöjespark ni valt, här använder ni eran metakognitiva förmåga.
Texten skall innehålla fakta om nöjesparken och era egna åsikter. Uppgiften finns i Classroom- svenska 5a.
Texten lämnas in till mig, samt redovisas muntligt för dina klasskamrater. Texten skall ta minst 5 minuter att redovisa. Dina klasskamrater kommer ge dig respons på din redovisning utifrån ett par fastställda punkter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Nöjesparker

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Information från hemsidor
Sammanfattning av text
Du har visat att du kan hantera information från internet och kort sammanfatta vad du tagit del av
Du har visat att du kan hantera information från internet, samt begränsa dig när du väljer ut informationen och kort sammanfatta vad du tagit del av
Du har visat att du kan hantera information från internet, samt begränsa dig när du väljer ut informationen och kort sammanfatta vad du tagit del av, samt använda dig av en tydlig struktur i dina sammanfattningar
Text
Skapande av text
Du har visat att du kan skapa en text som innehåller både fakta och egna åsikter
Du har visat att du kan skapa en text som innehåller både fakta och egna åsikter, texten har en tydlig struktur
Du har visat att du kan skapa en text som innehåller både fakta och egna åsikter, texten har en tydlig struktur, följer en röd tråd samt har få eller inga språkliga brister
Muntlig framställning
Redovisning inför några klasskamrater
Du har visat att du kan redovisa muntligt inför några av dina klasskamrater
Du har visat att du kan redovisa muntligt inför några av dina klasskamrater. Din redovisning är strukturerad och anpassad till mottagarna
Du har visat att du kan redovisa muntligt inför några av dina klasskamrater. Din redovisning är strukturerad och anpassad till mottagarna, samt har en tydlig inledning och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: