👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet och Elektrokemi

Skapad 2017-09-14 09:56 i Thunmanskolan Knivsta
Här arbetar vi med metaller och elektrokemi.
Grundskola 9 Kemi

Vi kommer att repetera avsnittet om joner och lära oss om metaller, elektrokemi och hur kemin används i vardagen.

Begrepp: atom, atommodell, elektron, neutron, proton, jon, atomnummer, atommassa, atommassenhet, isotop, ädelsgasstruktur, elektronskal, valenselektroner, periodiska systemet- grupp och period, metaller, icke-metaller, alkalimetaller, halogener, ädelgaser. jonbindning, molekylbindning , elektrokemi, elektrolys, elektrolyt, galvaniska element, ackumulator, anod, katod, redoxreaktion, oxidation, reduktion, malm

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• använda kunskaper i kemi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i kemi
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kemin i naturen
• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället
• Människans användning av energi- och naturresurser samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller.
• Olika faktorer som gör att material, till exempel järn, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

Kemin och världsbilden
• Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Kemins metoder och arbetssätt
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Metod

Arbetssätt:

 • gemensamma genomgångar
 • laborationer med labbrapportskrivning
 • filmer, appar

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
 • ett aktivt deltagande i laborationer
 • skrivna labbrapporter
 • läxförhör

 Vad du ska kunna

 • Känna till atomens uppbyggnad – elementarpartiklar

 • Förklara hur positiva och negativa joner bildas

 • Förklara vad oxidation och reduktion betyder

 • Förklara vad är det som utmärker ämnena i samma grupp och period i periodiska systemet.

 • Förklara spänningsserien - vad är det som händer när en metalljon och en metallatom finns i närheten av varandra ( Fe – jon och Cu –metall, Cu -jon och Fe-metall)

 • Förklara skillnaden mellan en jonbindning och molekylbindning

 • Förklara vad elektrolyter är för ämnen

 • Förklara vad processen korrosion innebär och hur kan man skydda metaller mot den

 • Förklara hur ett galvanisk element fungerar

 • Förklara hur ett batteri är uppbyggt och dess funktion

 • Förklara vad händer under elektrolys av saltsyra och andra elektrolyter. (anod- och katodreaktion)

 

Uppgifter

 • Uppgift om elektrokemi och salter