👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP fritidspedagogisk planering lå 17/18 natur och samhälle

Skapad 2017-09-14 10:16 i Apelskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för förskoleklass och fritidshem i Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola F – 6
På fritidshemmet kommer vi under året arbeta med hållbar utveckling

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Varför ska eleverna lära sig detta? 

Vi ser att våra elever inte är aktsamma om vår närmiljö.

 Vad ska eleverna förstå efteråt

Vi vill att eleverna ska få en förståelse för hur deras val kan bidra till en hållbar utveckling.

Vilka förmågor ska eleven utveckla 

 • sociala förmågor
 • självuppfattning
 • analys - och problemlösning
 • empati
 • karaktär

Utvärderingen - vad och hur

Vad ska utvärderas? 

Elevernas sätt att ta hand om vår närmiljö.

Genom tex att:

 • ta hand om våra saker
 • hålla rent i vår närmiljö
 • visa hänsyn i naturen
 • källsortering

 

Hur ska utvärderingen göras

Genom observationer och dialoger med eleverna.

Undervisning och arbetsformer

Hur ska vi genomföra det?

Att arbeta med ovannämnda förmågor kommer genomsyra vårt dagliga arbete på fritidshemmet. 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -