Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Vattnets former - åk 1

Skapad 2017-09-14 10:26 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

 • om vattnets kretslopp.
 • om vattnets tre olika faser: fast, flytande och gas.
 • ställa en hypotes, utföra experiment och fundera över resultatet då vi gör olika experiment.
 • att gemensamt dokumentera våra undersökningar med ord och bild.    

 Vi kommer att:

 • ha genomgångar i helklass om vatten.
 • göra undersökningar och experiment.
 • läsa faktatexter tillsammans.
 • se filmer om vatten.
 • lära oss att ställa hypoteser, utföra experiment och fundera över resultatet.
 • göra gemensamma dokumentationer av våra experiment.
 • diskutera olika frågor rörande vatten t.ex. varför ska vi inte slösa med vatten? 

Bedömningen kommer ske genom:

 • deltagande i experiment, samtal och diskussioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: