👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska revolutionen

Skapad 2017-09-14 10:31 i Gullvivaskolan Grundskolor
Franska revolutionen är en av de mest omdiskuterade händelserna i den europeiska historien. I detta arbete kommer vi att titta närmare på de tänkbara orsakerna, vilka aktörer som låg bakom samt vilka följderna blev.
Grundskola 7 – 9 Historia
Franska revolutionen

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

I detta arbetsområde ska du träna din förmåga att:

 • föra resonemang kring orsakerna till den franska revolutionen ( te x. människors livsvillkor och nya idéer)
 • förklara hur revolutionen förändrade människors liv och samhället
 • visa kunskaper om viktiga personer och händelser, samt kunnna använda relevanta historiska begrepp
 • resonera kring revolutionens följder

Undervisning

Under arbetsområdet kommer vi att jobba med genomgångar, begreppsförklaringar, uppgifter och filmer.  Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • resonera kring orsaker
 • hantera fakta och begrepp kring historiska skeenden
  förklara/reflektera över människors livsvillkor
  reflektera över konsekvenser

Uppgifter

 • Presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Franska revolutionen

Fakta och begreppsförståelse

Använda begrepp och teorier
Din förmåga att använda olika historiska begrepp som rör franska revolutionen.
Du använder enstaka fakta och begrepp för att förklara historiska skeenden.
Du använder fakta och begrepp för att förklara historiska skeenden
Du använder fakta, begrepp, teorier och modeller för att förklara historiska skeenden. Du visar att du har en helhetsbild.
Resonera och dra slutsatser
Revolutionens orsaker.
I ditt resonemang drar du enkla slutsatser och ger förklaringar som delvis underbyggs av fakta.
I ditt resonemang drar du slutsatser och ger ingående förklaringar med tydlig koppling till uppgiften. Resonemangen underbyggs upp av fakta.
Ditt resonemang innehåller väl utvecklade och tydliga tankar/åsikter med koppling till ämnet. Slutsatser dras eller förklaringar ges. Alla resonemang är väl underbyggda av fakta.
Analys
Du lyfter fram människors livsvillkor och förändringar i männsiskors livsvillkor
Du kommer med en del egna tankar och formulerar dig kort.
Du gör en genomtänkt analys där du presenterar egna tankar och erfarenheter, visar att du kan reda ut ämnet på ett djupare plan.
Du gör en innehållsrik och väl genomtänkt analys som visar att du verkligen satt dig in i ämnet. Din analys visar tydligt att du förstår hur problemet/frågan påverkar samhället vi lever (att du kan se konsekvenser, möjliga lösningar etc.).